Belgische particulieren houden zich sterk dankzij steunmaatregelen van de overheden en door bedrijven toegestaan betalingsuitstel

In de ‘Financiële Welzijnsbarometer’ van Intrum, die het financiële welzijn van consumenten uit 24 Europese landen vergelijkt, eindigt België dit jaar op een mooie negende plaats, komende van een elfde plaats in 2019. Een opsteker voor onze regeringen die met ondersteunende overheidsmaatregelen, zoals de regeling voor tijdelijke werkloosheid en ondersteuningspremies voor zelfstandigen, op een succesvolle manier de daling van het gezinsinkomen weten te beperken.

Financiële Welzijnsbarometer
Financiële Welzijnsbarometer

Gezinsinkomen en spaarpotje, sterke punten van Belgische gezinnen

Vooral de stijging van de gezinsinkomens in recente jaren heeft België geholpen op te klimmen naar de negende plaats. Bovendien is het aantal gezinnen dat in 2020 een inkomensdaling merkt ten gevolgde van de coronacrisis in België (30%) beperkter dan in de rest van Europa (35%), zo blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum.

Een bijkomende grote troef van de Belgische gezinnen: het zijn goede spaarders. Acht op tien Belgische huishoudens (81%) kan elke maand een centje opzij zetten. Dat spaarpotje heeft er - samen met de ondersteunende overheidsmaatregelen - voor gezorgd dat wie zijn job verloor tijdens de coronacrisis meestal het hoofd boven water kon houden.

België zou nog hoger kunnen scoren in de ‘Financiële Welzijnsbarometer’ als we de financiële geletterdheid van consumenten verbeterden. Zes op tien Belgen (63%) hebben sinds het uitbreken van de Covid-19 crisis helaas geen stappen ondernomen om hun financiële kennis te verbeteren, terwijl ons land wat betreft financiële geletterdheid strandt op een twintigste plaats.

Bedrijven hielpen door het toestaan van betalingsuitstel Belgische gezinnen het hoofd boven water houden

Hoewel Belgische gezinnen meer dan hun Europese buren kunnen terugvallen op een spaarpotje, compenseert de Belg zijn inkomensdaling toch net iets vaker door de betaling van openstaande facturen uit te stellen.

Van de Belgische huishoudens die inkomen verloren hebben tijdens de coronacrisis, maakte 8% gebruik van de door een tegenpartij aangeboden mogelijkheid tot betalingsuitstel. Belgische consumenten vroegen en kregen opvallend vaak betalingsuitstel voor huisvesting-gerelateerde kosten: aflossing van de hypotheeklening, huishuur, water- & energierekeningen en telecomfacturen.

“Talrijke Belgische gezinnen met een gedaald gezinsinkomen en een beperkt spaarpotje kwamen de afgelopen periode financieel rond dankzij de door hun leverancier aangeboden optie tot betalingsuitstel. Dat de Belgen hun leveranciers hiervoor erg dankbaar zijn, horen wij bij Intrum tijdens de duizenden dagelijkse telefoongesprekken met klanten van onze opdrachtgevers.” vertelt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum.

Rekeningen waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd
Rekeningen waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd

Angst voor stijgende rekeningen en bijkomende schulden

Vier op tien Belgische consumenten (44%) geeft in de herfst van 2020 aan dat hun bezorgdheid over stijgende rekeningen een negatief effect heeft op hun algemeen welzijn. Bijna de helft van de Belgische huishoudens (48%) houdt minder dan 20% van het gezinsinkomen over nadat alle huishoudelijke rekeningen zijn betaald.

Veel Belgische gezinnen stellen grote aankopen uit vanwege de coronacrisis. Ook al zijn de rentetarieven laag, de helft van de Belgen is voorzichtiger dan gewoonlijk in het aangaan van schulden.

“Wanneer de Belgische consument zijn financiële kennis verbetert en de nodige voorzichtigheid aan de dag legt wat betreft zijn uitgavenpatroon, maakt hij een goede kans om zijn financiële gezondheid te bewaren in deze coronatijden. Wij moeten onze overheden dankbaar zijn voor het introduceren van maatregelen die het inkomensverlies van Belgische gezinnen afdoende beperken.” zegt Christophe De Boeck, woordvoeder van Intrum.

“Ook de Belgische bedrijven die hun particuliere klanten financieel gezond helpen houden door proactief betalingsuitstel aan te bieden, verdienen een pluim. Hopelijk gaat de solidariteit in beide richtingen en steunt de Belgische consument op zijn beurt de bedrijven door lokaal te shoppen en facturen tijdig te betalen. Aan een gezonde economie werken wij met zijn allen.”

Vraag het European Consumer Payment Report aan

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u het European Consumer Payment Report.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Consumer Payment Report 2020
European Consumer Payment Report 2020: Download hierboven de Nederlandstalige versie