Economische recessie dreigt door te laat betaalde facturen

Belgische bedrijven ondervinden hinder van (bewust) te laat betaalde facturen van hun klanten. De jaarlijks wegens oninbare vorderingen afgeschreven omzet in België is in 2019 historisch hoog en bedraagt nu 3,5%. Is een economische recessie nakend?

  • Belgische bedrijven betalen systematisch buiten de betalingstermijn, en doen dat blijkbaar bewust; België is daarmee één van de koplopers in Europa;
  • Negatieve impact op aanwerven personeel en andere bijkomende investeringen;
  • Het kredietrisico loopt de komende 12 maand verder op;
  • Belgische bedrijven geloven sterk in een cashless land over 10 jaar;
  • Jaarlijks afgeschreven omzet in België is historisch hoog en bedraagt nu 3,5%;

European Payment Report 2019: Eerste signalen van nakende recessie?

Intrum publiceert vandaag de resultaten van het jaarlijkse European Payment Report. Daaruit blijkt dat bedrijven in Europa negatieve impact zien van late betalingen en schulden als gevolg van verlies dat moet afgeschreven worden, latere betalingen in een B2B omgeving en risico’s op nog meer onbetaalde facturen.

Ook voor België oogt het niet fraai. Ons land zit bij de koplopers in Europa op dat vlak. Maar liefst 67% van de Belgische bedrijven heeft problemen met facturen die betaald worden na de betalingstermijn. In Europa is dat gemiddeld 50%.

Gevraagd naar de redenen waarom Belgische klanten zolang wachten, antwoordt 64% dat ze denken dat dit bewust gebeurt, om de grenzen op te zoeken, en b.v. langer zelf over het geld te kunnen beschikken. Ook hier scoren we boven het Europese gemiddelde van 50%.

Wat de overheid betreft: de Belgische betaalt nu gemiddeld aan zijn leveranciers op 60 dagen (in 2016 was dat nog 64 dagen). Het slechte nieuws is dat België daarbij bij de slechtste leerlingen van de Europese klas zit. In Europa is dat gemiddeld immers 42 dagen, toch een opmerkelijk verschil.

Maar erger is dat Belgische bedrijven dit cijfer aangrijpen om investeringen in uitbreiding of aanwerving personeel uit te stellen. Dat de overheid zo laat betaalt is dus een groot nadeel voor de bedrijven in eigen land. Jobs, jobs, jobs krijgt hiermee een bijzondere bijklank.

57% van de Belgische bedrijven gelooft dat ons land binnen maximum 10 jaar bijna volledig cashless zal zijn. Amper de helft van de Europese bedrijven (48%) gaf hetzelfde antwoord. 62% van die Belgische bedrijven verwacht trouwens weinig of geen impact hiervan op de koopkracht van de Belgische consument. Een geruststelling. In Europa gelooft 57% hetzelfde.

 

Jaarlijks afgeschreven omzet stijgt naar 3,5%

Recessie in aantocht? Laattijdige betalingen, of gewone niet-betalingen hebben een steeds grotere impact op het vertrouwen van bedrijven in de economie en in hun capaciteit om te investeren. Die onzekerheid heeft een grote impact op de motor van onze economie, het bedrijfsleven, en dat over alle sectoren heen. Bovendien domineert in België ook een zekere braafheid – men durft soms de klanten niet confronteren met laattijdige betalingen. Dat zorgt ervoor dat men op zoek gaat naar oplossingen.

“De juistheid waarmee bedrijven hun cashflow moeten kunnen voorspellen is de basis van elk bedrijf, en elke sector. Financiële stabiliteit is de basis voor groei. Hoe hoger het risico, hoe groter de noodzaak om uw klanten te kennen”, zegt Guy Colpaert, CEO van Intrum in België


Over Intrum European Payment Report 2019

Het European Payment Report 2019 is het resultaat van een onderzoek dat in 29 landen plaatsvond tussen 31 januari en 5 april 2019. Aan dit onderzoek namen 11.856 Europese bedrijven deel verspreid over de verschillende landen.

Elk jaar gaat Intrum op zoek naar het betaalgedrag en de financiële gezondheid van Europese bedrijven, opgedeeld per land of regio. Voor het eerst werd er ook gezocht naar verschillen in België tussen Vlaanderen en Wallonië. Het onderzoek werd gevoerd bij verantwoordelijken op het niveau van CFO, business controller, kredietverantwoordelijken of gelijkaardig.

Het volledige rapport is vanaf 11 juni hier beschikbaar.

 

Zien Europese bedrijfsleiders de eerste tekenen van een nieuwe recessie?