Hoe hard wordt uw sector getroffen door wanbetalers?

Wanneer je de problematiek van wanbetalers bestudeert, merk je niet alleen regionale verschillen, maar ook duidelijke verschillen per sector. De omzet, die jaarlijks afgeschreven wordt wegens oninbare vorderingen varieert van 1,6% in de immobiliënwereld tot 4,5% in de mijnbouw.

Afgeschreven omzet wegens oninbare vorderingen

Het is uitkijken geblazen met wanbetalers. Oninbare vorderingen leggen een zware last op uw schouders! Moet u een openstaande factuur afboeken? Dan zal uw sales ploeg extra uren moeten draaien. Om een afgeschreven vordering van € 10.000 goed te maken, moet een gemiddeld Belgisch bedrijf voor € 200.000 extra verkopen.

 

Meer cijfers voor uw specifieke sector?

Ontvang onze European Payment Report >

Ken het kredietrisico binnen uw sector!

 

4 belangrijkste oorzaken van laattijdig betalen

Schuldenaar in financiële moeilijkheden
Vooral in de landbouw, nut- & energiesector en groothandel komt het voor dat rekeningen niet worden betaald omdat de schuldenaar in financiële moeilijkheden zit.

Intentioneel laattijdig betalen
Bewust te laat betalen om zo zelf langer over cash te beschikken, komt vaker voor in de ICT-sector, de transport- & opslagsector, de bouwsector, de professionele dienstverlening en groothandel.

Administratieve slordigheid
Hotels & cateraars, de ICT-sector en professionele dienstverlening zijn vaker dan anderen het slachtoffer van laksheid van hun klanten. Simpelweg door slordigheid vergeten hun klanten soms te betalen.

Betwistingen omtrent geleverde goederen en diensten
Betwistingen zorgen voor het achterblijven van betalingen, vooral in de energie & nutssector, de financiële sector en de industrie.

Aanpak op maat voor optimaal incassosucces

Als je achterstallige factuurbedragen succesvol wilt innen, moet je komen met de juiste boodschap op het juiste moment via het juiste kanaal. En die verschillen per individu.

Je mag niet zomaar alle wanbetalers over dezelfde kam scheren. Afhankelijk van o.a. de oorzaak van het laattijdig betalen, reageert de wanbetaler op andere prikkels.

Waar andere incassobureaus een ‘one-for-all’ aanpak hanteren voor uw debiteurenbeheer, kiest Intrum resoluut voor een gesegmenteerde aanpak!

Wij kennen uw wanbetalers

Wanneer één van uw klanten zijn factuur niet betaalt, is de kans zeer groot dat hij gekend is in onze database. Wij kennen meer dan 500.000 wanbetalers in België!

Meer nog, wij hebben reeds met hen gecommuniceerd. Over andere onbetaalde facturen. En tijdens die contacten leerden wij de persoon in kwestie kennen:

  • Wij weten waarom hij/zij laattijdig betaalt.
  • Wij weten of de persoon geldproblemen heeft.
  • Wij weten of de persoon bewust te laat betaalt.
  • Wij weten op welke boodschappen de persoon reageert.
  • Wij weten hoe de persoon best te benaderen.
  • Wij achterhalen nieuwe adres en telefoonnummer van verhuizers.
  • We weten hoe hem/haar best aan te sporen tot betaling.


Door kennis op te bouwen en continu te innoveren, zet Intrum superieure resultaten neer. Onze inningspercentages overstijgen die van kleinere incassobureaus, die veel minder goed inspelen op de specifieke aard van elke unieke wanbetaler.

 

Onbetaalde klantenfacturen maximaal innen?

Profiteer van onze ultra efficiënte incasso aanpak op maat >

Intrum is Nr 1 in incasso & debiteurenbeer