Hybride werken als motor van verandering op het werk

De coronapandemie heeft een wereldwijde invloed gehad op de manier waarop mensen werken en zorgt overal voor veranderingen. Bij Intrum vertrekt de toekomst van werk vanuit leiderschap, vertrouwen en welzijn. De verschillende manieren van werken zullen samensmelten tot één geheel. Het concept van telewerk en werken op verschillende locaties zal zich uitbreiden naar het buitenland en kantoren zullen plekken worden waar mensen samenkomen, innoveren en plannen maken.

Massale shift naar hybride werken

De pandemie heeft het tempo van veranderingen in de wereld van het werk versneld. Het tempo lag ook daarvoor al hoog vanwege de digitalisering die de voorbije jaren heeft plaatsgevonden.

Professionele organisaties hebben massaal een shift naar hybride werken aangekondigd. Dat hoeft ons niet te verbazen, want doordat er minder op kantoor wordt gewerkt, krijgen bedrijven de kans om de manier waarop ze werken en hoe aantrekkelijk ze zijn als werkgever te herevalueren. Hybride werken lijkt ook de hoognodige flexibiliteit op het werk met zich mee te brengen – maar alleen bij banen waarvoor het werk niet noodzakelijk ter plaatse moet gebeuren.

Hetzelfde maar anders – hybride werken is er voor iedereen

Als we over deze nieuwe manier van werken spreken, wordt vaak de overkoepelende term ‘hybride’ gebruikt, maar in de praktijk vertrekken bedrijven vanuit heel uiteenlopende startpunten. De internationale veranderingen die we vandaag zien, zijn dan ook een goede aanleiding voor bedrijfsdirecties om na te denken over de richting die ze willen inslaan op de snel evoluerende arbeidsmarkt. Tenslotte leidt het imiteren van je buurman zelden tot het beste model dat voldoet aan de behoeften van jouw bedrijf in een wereld die voortdurend verandert.

En de vertrekpunten voor verandering zijn niet identiek. Sommige bedrijven kunnen terugvallen op een sterke, positieve bedrijfscultuur, waar telewerk al normaal was voor de pandemie. Aan de andere kant van het spectrum zijn er bedrijven waar de bedrijfscultuur de huidige evolutie duidelijk niet aanmoedigt en waar amper gebruik wordt gemaakt van telewerk. De eerste groep bedrijven heeft een voorsprong bij deze verandering in de wereld van het werk, aangezien zij over een stevige basis beschikken waarop ze kunnen voortbouwen.

Maar welke bedrijven kunnen de voordelen van jobdiversificatie op een positieve manier benutten?

"Er zijn tal van visies, maar ik geloof dat we de succesverhalen van de toekomst zullen zien in bedrijven die inzien dat het welzijn van hun medewerkers een cruciale factor is voor het succes van hun onderneming," zegt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum. "Bedrijven die investeren in de ontwikkeling van leiderschap op lange termijn en die een cultuur van vertrouwen en gemeenschap cultiveren, zijn wellicht het best gewapend voor de toekomst."

Intrum kijkt uit naar de toekomst

De huidige evolutie heeft Intrum de kans gegeven om de werkcultuur nog sterker vorm te geven, zodat de ervaring van de klant centraal blijft staan en er voor de medewerkers meer flexibiliteit is op het werk. We streven naar vooruitgang en laten ons daarbij leiden door drie uitgangspunten:

1.     Leiderschap en cultuur centraal

Uitgebreide en complexe veranderingen, zoals hybride werken, moeten welkom zijn, en men moet de uitdaging aangaan en leiding geven. Zonder leiderschap zullen de evolutie en actie hun richting verliezen. Bij Intrum geloven we dat loom leiderschap en een gebrek aan vertrouwen uiteindelijk zullen overeenstemmen met het aantal regels dat wordt ingevoerd binnen organisaties. Voor ons draait het niet om het aantal regels, maar om de flow van het werk – zowel voor het individu als voor de organisatie. Vlotheid geeft betekenis aan werk en zorgt tegelijkertijd voor een positieve ervaring voor klanten.

We brengen hybride werk naar een werkeenheid op meerdere locaties, waar de werkplek kan variëren waar nodig. Meer vrijheid brengt ook meer verantwoordelijkheid met zich mee, zowel in de organisatie van het eigen werk als het onderhouden van goede samenwerking en informatieoverdracht. Een gevoel van verbondenheid en een goede sfeer op het werk zijn bijzonder belangrijk voor het vormgeven van onze cultuur.

We geloven ook dat kantoren aantrekkelijke werkplekken zullen blijven en dat het plaatsen zullen worden waar mensen samenkomen, innoveren en ontwerpen maken. In het beste scenario worden kantoren zenuwcentra waar mensen leren, en kennis en informatie delen.

2.     Werken op meerdere locaties wordt deel van ons dagelijkse leven – ook in het buitenland

Het telewerk dat de coronapandemie op gang heeft gebracht, heeft het vertrouwen van werkgevers in hun medewerkers zeker doen groeien. Een voordeel dat tal van werkgemeenschappen aan de pandemie te danken hebben.

Al vóór de pandemie hadden wij een cultuur van vertrouwen en was het mogelijk om op verschillende locaties te werken in België. Op vraag van onze medewerkers hebben we telewerk ook mogelijk gemaakt binnen de EU/EER, en het enthousiasme over die mogelijkheid lijkt toe te nemen. Bovendien zullen onze medewerkers van de klantendienst de kans krijgen om in ons nieuwe kantoor in Málaga te werken, waar ze kunnen genieten van de Spaanse zon.

Het vertrekpunt voor werk op verschillende locaties is een grote portie wederzijds vertrouwen tussen werkgever en werknemer en een gemeenschappelijk pakket van regels: de werkplek moet voldoen aan onze richtlijnen voor gegevensbescherming en veiligheid, en ongeacht de werkplek wordt het werk uitgevoerd volgens dezelfde criteria en richtlijnen, de Belgische wetgeving en onze contracten.

3.     Blijven investeren in welzijn

Hybride werken zorgt voor meer flexibiliteit. We geloven dat werk daardoor gestroomlijnd zal worden en dat de stress van het dagelijkse leven tegelijkertijd zal afnemen. Bij Intrum hebben we op lange termijn geïnvesteerd in het algemeen welzijn van onze medewerkers en dat zullen we blijven doen. Werken op verschillende locaties kan een uitdaging zijn voor het welzijn, bijvoorbeeld omdat er meer kans is op slechte ergonomie of een gevoel van isolatie. Holistisch welzijn blijft hoog op onze agenda staan. We blijven ons actief inzetten om preventie en laagdrempelige ondersteuning te garanderen.

Voor het welzijn en de workflow van medewerkers is het ook belangrijk dat ze over de juiste vaardigheden beschikken voor hun werk. Werken op verschillende locaties zal de nadruk leggen op wat vroeger bekend stond als zachte vaardigheden, zoals actief luisteren, emotionele intelligentie en goede samenwerkingsvaardigheden. Tijdens het veranderingsproces zullen we bijzondere aandacht besteden aan die vaardigheden.

Hybride werken: Nieuwe mogelijkheden voor werkgevers én werknemers

"Veranderingen in de wereld van het werk en de overstap naar hybride werken creëren nieuwe mogelijkheden voor werkgevers en werknemers. De ontwikkeling evolueert, rollende stenen vergaren geen mos en er is voortdurend verandering," stelt Christophe De Boeck vast. "Laten we die verandering met enthousiasme omarmen vanwege de kansen die ermee gepaard gaan, maar laten we tegelijkertijd met beide voeten op de grond blijven staan en onthouden hoe belangrijk leiderschap, gemeenschap en welzijn zijn."

Vragen over onze manier van werken?

Onze mensen staan klaar om u te helpen sneller betaald geraken. Wenst u meer informatie over onze manier van werken?
 
Stel uw vraag via onderstaand formulier. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "Verzenden":