Intrum en Lindorff gaan samen in zee

Op 14 november 2016 kondigden Intrum en Lindorff aan dat ze van plan waren hun krachten te bundelen. Op 12 juni 2017 keurde de Europese Commissie de fusie goed en op 27 juni 2017 werd de transactie gefinaliseerd. Vanaf die datum zijn we juridisch één entiteit – en vanaf later dit jaar zullen we ook als één bedrijf werken.

Intrum en Lindorff delen dezelfde ambitie: de vertrouwde leider en innovator van onze sector worden

Door ervoor te zorgen dat bedrijven betaald worden voor hun goederen en diensten, en door zowel individuen als bedrijven te helpen hun beloften te houden, dragen we bij tot een sterke economie. Daar geloven we allebei sterk in. Elk afzonderlijk hebben we pionierswerk verricht om te veranderen hoe onze sector zaken doet, met een focus op de naleving van de regels en een eerlijke en respectvolle invordering. Samen hebben we een team van 7750 professionele, geëngageerde en meelevende werknemers, verspreid over heel Europa.

We zijn al hard aan het werken om onze operaties samen te voegen, om werkelijk één bedrijf te worden onder één gemeenschappelijk merk, en met één gemeenschappelijke interface voor cliënten en klanten. Voorlopig zullen we echter nog even onder onze eigen merken Lindorff en Intrum blijven werken, tot ons integratieproces verder geëvolueerd is.

Voor u als bestaande cliënt of klant van Lindorff of Intrum verandert er momenteel nog niets op het gebied van de dienstverlening of de communicatiekanalen.

Als voorwaarde voor de beslissing eiste de Commissie dat Lindorff zijn activiteiten in Denemarken, Estland, Finland en Zweden zou afsplitsen, en dat Intrum zijn activiteiten in Noorwegen zou afsplitsen. Dat betekent dat Lindorff en Intrum in die vijf markten concurrenten zullen blijven.

Ik heb uitstaande schulden bij Intrum - Wat nu?
Momenteel verandert er niets aan onze dienstverlening of communicatiekanalen. Als u een brief hebt ontvangen of een uitstaande schuld hebt bij Intrum, dan kunt u nog steeds inloggen op ons online portaal of contact opnemen met onze klantendienst en zullen wij u helpen een oplossing te vinden.

Ik ben cliënt bij Intrum - Wat nu?
Als u cliënt bent bij Intrum, dan kunt u nog steeds dezelfde communicatiekanalen en klantenportalen gebruiken als voordien. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.