Wanbetaling in België

In 2016 publiceerde credit management partner Intrum N.V. een aantal cijfers over onbetaalde facturen. Daarbij zochten we vooral naar de mensen achter de cijfers: wie zijn ze en waarom worden openstaande facturen niet betaald? Wat is de achterliggende reden?

In 2017 is de situatie er niet beter op geworden. De klassieke kloof tussen arm en rijk wordt duidelijker: de rijke gemeenten gaan erop vooruit (minder onbetaalde facturen), de armste gemeenten gaan achteruit (meer wanbetalingen).

In Knokke-Heist, de vijfde rijkste gemeente van ons land, telde Intrum in 2016 evenveel gevallen van laattijdige betaling als in pakweg Sint-Jans-Molenbeek, de tweede armste gemeente. Nu slaagde men er in Knokke in om 40% minder onbetaalde facturen te hebben (10,56% werd 6,12%), terwijl het in Sint-Jans-Molenbeek steeg van 10,78% naar 11,33%.

10 rijkste gemeentes van België: situatie verbetert

Uit analyses van Intrum bleek dat de oorzaak van onbetaalde facturen bij de rijke gemeentes lag in het vaak gewoon bewust niet willen betalen. Daar waar verschillende redenen voor: onwil, administratieve slordigheid, andere prioriteiten.

Intrum noteerde in 2016 bij de inwoners van de tien rijkste gemeenten in België een fors aantal dossiers van wanbetaling. Daaruit bleek dat inwoners van Knokke geen huur of schoolfacturen wilden betalen wegens “andere externe prioriteiten”.
In 2017 vond er een inhaalbeweging plaats (zie tabel). In vergelijking met 2016 is de vooruitgang van 40% minder schuldenaren spectaculair.

Blijkbaar heeft zich een mentaliteitswijziging voorgedaan: men besluit nu om vaker openstaande facturen te betalen, en men heeft ook het voordeel dat men dus wel degelijk in staat is om te betalen, als men maar wil. Opvallend is dat de situatie fel verbetert op één jaar in bijna alle gemeenten zoals Knokke, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Keerbergen, Oud-Heverlee, Hove. Alleen Koksijde gaat erop achteruit.

10 armste gemeentes van België: situatie gaat achteruit

Dat ligt wel anders in de 10 armste gemeenten. Uit de cijfers van 2016 bleek al dat de inwoners van deze gemeentes niet de middelen hebben om alle facturen tijdig te kunnen betalen. Niet kunnen betekent ook dat men geen keuze heeft: het gaat gewoon niet, want men heeft de middelen niet. Ter info hierbij: een gemiddelde inwoner van Knokke-Heist verdient nog steeds tweeënhalf keer zoveel als een inwoner van Molenbeek.

In België lopen 2,33 miljoen mensen het risico op armoede of sociale uitsluiting, of 20,7% van de totale bevolking. Dat bleek onlangs uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat voor 2016. Die tendens wordt bevestigd in onze analyses. Vooral in onze steden gaan we grote problemen tegemoet. Intrum komt volgende week met cijfers hierover.

Het uitblijven van betaling heeft in de armste steden en gemeenten van ons land ontegensprekelijk te maken met de financiële toestand van de inwoners. Het aantal dossiers van wanbetaling ligt er opmerkelijk hoger dan gemiddeld en bovendien blijkt dat de facturen gemiddeld slechts in 1 op de 3 dossiers uiteindelijk betaald worden.

Percentage dossiers van wanbetaling op totaal aantal inwoners, in 10 rijkste gemeenten van België, één jaar later (vergelijking 2017 vs. 2016)

Percentage dossiers van wanbetaling op totaal aantal inwoners, in 10 armste gemeenten van België (vergelijking 2017 vs. 2016)

Bespreek de wanbetalerproblematiek in uw regio:

Neem contact op met onze regionale expert >

Hij vertelt u meer & vind een oplossing op maat.