Aantal wanbetalers: Twee op de drie Belgische bedrijven vreest voor stijging

Belgische bedrijven houden er door de COVID-19-crisis een dubbele moraal op na als het op betaalgedrag aankomt, zo blijkt uit het European Payment Report 2021 van financieel dienstverlener Intrum. Enerzijds geloven bedrijfsleiders dat tijdig betalen cruciaal is voor de vertrouwensrelatie met leveranciers, maar toch dwingen velen onder hen momenteel een langere betalingstermijn af. Van hun eigen klanten eisen ze dan weer wel een stipte betaling.

Belgische ondernemers willen snellere klantenbetalingen, maar betalen zelf leveranciers steeds later

Tijdig betalen en betaald worden, het lijkt een evidentie. Maar voor heel wat ondernemingen is het door de coronapandemie een pak moeilijker geworden om tijdig financiële verplichtingen na te komen of betalingen te innen. Uit het European Payment Report 2021 van financieel dienstverlener Intrum blijkt dat zowel kmo’s als grote ondernemingen het afgelopen jaar vaker betalingstermijnen hebben aanvaard waarbij ze zich niet comfortabel voelen.

Bijna de helft van de Belgische bedrijfsleiders (44%) geeft zelfs aan dat hun huidige overeengekomen betalingstermijnen zo gul zijn, dat ze schadelijk zijn voor de eigen bedrijfsvoering.

"De helft van de bedrijven snijdt momenteel in zijn eigen vel door langere betalingstermijnen toe te staan," vertelt Christophe De Boeck, woordvoerder bij Intrum.

Betalingskloof neemt toe door gestegen aantal wanbetalers

Bovendien stijgt in België de betalingskloof, het verloop tussen de overeengekomen betalingstermijn en de effectieve betalingstermijn, fors in vergelijking met vorig jaar: met 7 dagen bij overheidsklanten, met 10 dagen bij professionele klanten, met niet minder dan 11 dagen bij particuliere klanten.

De toegenomen betalingskloof en het stijgend aantal wanbetalers zijn zorgwekkend vooral voor kmo’s, die over nog kleinere cashreserves beschikken sinds de coronapandemie en erg afhankelijk zijn van een stabiele cashflow.

Hoewel bijna de helft van de Belgische bedrijfsleiders (48%) liquiditeitsproblemen bij hun klanten verwachten in de komende twaalf maanden, ebt de angst voor een grote Europese recessie in 2021 enigszins weg. Toch denken twee op de drie Belgische bedrijven dat het risico op wanbetaling nog verder zal stijgen.

Normverschuiving in betalingsgedrag doet wanbetaling toenemen >

Betalingskloof door wanbetalers
Groeiende betalingskloof door wanbetalers
Het gestegen risico op wanbetaling heeft vooral te maken met de latente vrees dat er nog steeds een aantal naschokken van de Covid19-crisis zullen komen en dan vooral in de zwaarst getroffen sectoren. Ook de stopzetting van moratoria en de ondersteuning door de overheid wakkert deze angst aan. Wij merken bij Intrum dat ondernemers die vooruit denken, vandaag hun debiteurenbeheer optimaliseren.
Christophe De Boeck, woordvoerder Intrum

Dubbele moraal vergroot kans op liquiditeitskrapte

Uit de bevraging van Intrum blijkt nog dat Belgische bedrijven het eens zijn dat grote ondernemingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kmo’s tijdig te betalen. Anderzijds geven bedrijfsleiders toe zelden stil te staan bij de negatieve impact die een laattijdige betaling heeft op een kmo waarvan producten of diensten worden afgenomen. Het betalingsbeleid richting leveranciers verloopt in de praktijk dus vaak niet zoals het hoort te lopen.

"Naarmate bedrijven opnieuw strengere betalingseisen stellen aan elkaar, komen ondernemingen die de afgelopen periode voor hun overleven rekenden op erg ruim betalingsuitstel, in moeilijkheden. Door een nijpende cashflowpositie nemen  bedrijven een dubbele houding aan. Langs de ene kant proberen ze zelf sneller hun geld te verkrijgen door een verharding van hun kredietbeleid richting klanten. Langs de andere kant proberen ze de schaarse liquide middelen zelf langer vast te houden door de betaling van leveranciers zo lang mogelijk uit te stellen," stelt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum vast.

"Zo’n houding is niet alleen laakbaar, maar kan er uiteindelijk ook toe leiden dat onze economie geïmpacteerd wordt wanneer liquiditeitsschaarste ontstaat op kritieke punten zoals aanwerving van nieuwe medewerkers of investeringen in digitalisatie en automatisatie."

Wanbetalers uitspraken
Wanbetalers spreken zichzelf tegen

Over het European Payment Report

Intrum publiceert het European Payment Report op jaarbasis sinds 1998. Dit is de zestiende jaarlijkse editie van het European Payment Report voor België, dat focust op betalingsrisico’s op nationaal niveau.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat tussen 26 januari en 16 april 2021 gelijktijdig is uitgevoerd in 29 Europese landen. In totaal namen 11.187 bedrijven uit 11 sectoren in Europa deel aan het onderzoek. In België waren er 503 deelnemende bedrijven.

Ontvang het European Payment Report 2021

Met het "European Payment Report 2021" krijgt u een helder zicht op het stijgend aantal wanbetalers onder Belgische particulieren, bedrijven & overheden.
 

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u het European Payment Report.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Payment Report 2021
Aantal wanbetalers? Download hierboven het European Payment Report 2021