Economische Trends: 3 scenario’s voor inflatie in 2024

In 2023 waren de economische prognoses verscheurd tussen hoop en wanhoop. Zijn we ondertussen uit de gevarenzone? Wat brengt 2024 voor onze economie? “Economy in Focus” van Intrum geeft u een helder zicht op de huidige, macro-economische trends, met deskundig commentaar van onze Senior Economist Anna Zabrodzka-Averianov.

Inflatie, maar ook economische groei daalt

Na een turbulent jaar, voelen we bij het ingaan van 2024 nog steeds de impact, vooral op het gebied van inflatie. Recente cijfers wijzen op een afname van de inflatie in Europa, als gevolg van de krachtige maatregelen van centrale banken.

De economische groei in Europa vertoont ondertussen een neerwaartse trend, met een groeisnelheid die het grootste deel van het afgelopen jaar net boven nul bleef hangen. Een zachte landing lijkt waarschijnlijk in 2024, maar het herstel zal traag zijn.

Na het economisch herstel verwachten we geen terugkeer naar de ultra goedkope kredietomgeving. Wellicht zullen de rentes op een zeker niveau moeten worden gehouden om een snelle terugkeer van hoge inflatie te vermijden.

Inflatie zal in 2024 afnemen - 3 mogelijke scenario's

Sinds het begin van 2023 heeft Europa een zeer geleidelijke vertraging van prijsdruk ervaren nadat deze eind 2022 piekte. Gegevens van de afgelopen 3 maanden geven aan dat de kerninflatie eindelijk lijkt af te nemen.

Hoewel er tal van factoren zijn, vooral in de afgelopen maanden, die wijzen op een verdere daling van de Europese inflatieniveaus in 2024, kan het nog even duren voordat het streefpercentage van 2% wordt bereikt. Met Europa praktisch in een recessie verbetert het vooruitzicht voor inflatie, aangezien een langzamere economie over het algemeen leidt tot lagere inflatie.

Als de sombere vooruitzichten voor het jaar waarheid worden, en afgezien van drastische externe schokken, zullen we waarschijnlijk een verdere demping van de onderliggende inflatieniveaus ervaren.

“Over het algemeen zijn er drie verschillende manieren waarop inflatie kan verlopen: het kan scherp dalen, voorzichtig dalen (met de mogelijkheid van omkeringen) of een "zachte landing" ervaren,”

-          Senior Economist Anna Zabrodzka-Averianov

Ontdek hoe waarschijnlijk elk scenario is:

Economy in Focus
Economische trends: Download via de knop hierboven