Intrum’s missie na de overname van Ophelos: Transformeren van Debiteurencommunicatie met AI

Het omgaan met onopgeloste schulden kan stressvol en uitdagend zijn. Ophelos vereenvoudigt dit met een op Artificial Intelligence (AI) gebaseerd digitaal platform dat debiteuren meer controle geeft en crediteuren diepere inzichten biedt. Intrum is verheugd de overname van Ophelos aan te kondigen, een cruciale stap in het creëren van het meest klantvriendelijke operationele platform in de credit management sector.

Solutions: Innovatieve AI voor Verbeterd Schuldenbeheer

Met de overname van Ophelos heeft Intrum de deur geopend naar baanbrekende AI-gedreven oplossingen voor schuldenbeheer. Deze geavanceerde technologie maakt doeltreffendere, op maat gemaakte oplossingen mogelijk, wat resulteert in kostenefficiëntie en een hogere tevredenheid bij zowel de schuldenaar als de schuldeiser.

Eén voorbeeld van hun AI-technologie is OphelosGPT, een generatief AI-model dat klantberichten nauwkeurig kan "begrijpen" ongeacht of die binnenkomen via live chat, e-mail, telefoon of sms. Het model kan het bericht samenvatten voor de customer support medewerker (rekening houdend met eventuele eerdere berichten in de thread), een antwoord suggereren, zorgen voor naleving van regelgeving en eventuele tekenen van kwetsbaarheid bij de klant signaleren. Het vermogen om AI in te zetten voor geavanceerd schuldenbeheer zal een revolutie teweegbrengen in hoe we omgaan met onopgeloste schulden.

Debiteurenbeheer transformeren met AI
Debiteurenbeheer transformeren met AI

Empathy: Menselijke Benadering in een Digitale Wereld

Een van de kernwaarden van Intrum is empathie. Door de overname van Ophelos en de integratie van “kunstmatige empathie” in hun AI-systemen, streeft Intrum ernaar om de menselijke benadering te behouden in een steeds digitalere wereld.

Het begrijpen en reageren op de emoties van klanten speelt een centrale rol in het verbeteren van de klantenservice. Deze empathische aanpak zal klanten van onze opdrachtgevers helpen zich begrepen te voelen en hun financiële uitdagingen effectiever aan te pakken.

Empathie in AI, bekend als kunstmatige empathie, faciliteert het begrijpen en reageren op menselijke emoties. Kunstmatige empathie stelt AI in staat perspectief te nemen en individuele gedachten en redeneringen te leren en te modelleren. In de toekomst zien we een contactcentrum waar AI routinematige taken afhandelt en de klanten van onze opdrachtgevers een “self-service” biedt die uitmunt in gebruiksvriendelijkheid.

Waar zorg, mededogen en empathie passend zijn, zal automatisch worden doorgeschakeld naar een Intrum medewerker die de schuldenaar bij de hand neemt en persoonlijk begeleidt naar een geschikte oplossing. Deze balans tussen kunstmatige en emotionele intelligentie zal de toekomst van onze klantenservice vormgeven, waarbij efficiëntie wordt gecombineerd met een menselijke benadering. Doordat AI een groter deel van de verzoeken van klanten op een geautomatiseerde manier afhandelt, zullen customer support medewerkers meer tijd hebben om door te brengen met degenen die het echt nodig hebben.

'Je moet een luisterend oor bieden aan de persoon die je belt. Want het zijn mensen. Wij zijn mensen. Geen robots." - Dossierbeheerder bij Intrum

Ethics: Menselijk Respect in een Digitaal Tijdperk

Intrum's toewijding aan ethiek in AI-empathie is van cruciaal belang. We zullen altijd waarborgen dat onze zoektocht naar efficiëntie nooit de betekenis van authentieke menselijke verbindingen in klantenservice overschaduwt. Deze morele verantwoordelijkheid zal leidend zijn in onze inspanningen om een evenwicht te vinden tussen technologie en menselijkheid.

Door AI in te zetten om routinetaken te stroomlijnen en menselijke medewerkers te voorzien van inzichten, zullen wij een klantgerichte aanpak creëren waarin efficiëntie wordt gecombineerd met oprechte empathie.

Dedication: Toegewijd aan Uitstekend Schuldenbeheer

Het nieuwe AI-gedreven incassoplatform, dat de toekomst van schuldenbeheer vertegenwoordigt, leert wanneer en hoe het best contact kan maken met een late betaler, en voert dit automatisch uit of schakelt door naar een Intrum medewerker. Onze enthousiaste medewerkers met sterke emotionele intelligentie spelen een sleutelrol bij het vinden van een oplossing, vooral wanneer emoties (angst, boosheid, onzekerheid, …) hoog oplopen bij de klant.

Onze toewijding aan deze aanpak zal leiden tot duurzaam debiteurenbeheer tegen lagere kosten, en dit is de toekomst die we omarmen. Intrum's overname van Ophelos markeert een belangrijke stap in de transformatie van de credit management industrie. Onze vier kernwaarden zullen de kern vormen van onze inspanningen om de klantenservice te verbeteren en te zorgen voor eerlijke en effectieve schuldoplossingen voor iedereen.

AI-gedreven Credit Management in een tijdperk van economische onrust

Neem deel aan de « Intrum Vision Day » over AI-gedreven Credit Management in een tijdperk van economische onrust. Ontdek hoe Digitalisering & AI uw debiteurenbeheer verbeteren, het kredietrisico verminderen en uw bedrijf positioneren voor succes.

- Registreer nu via onderstaande knop en wees erbij op 12 juni 2024, 12u30-18u00, in Technopolis, Mechelen.

AI-gedreven debiteurenbeheer
Intrum Vision Day - Registreer nu