Budget scholen negatief beïnvloed door ouders die niet willen betalen

Honderdduizenden ouders krijgen binnenkort opnieuw een eerste schoolfactuur voor lesmateriaal, uitstappen of andere kosten die de school voor hun kroost heeft gemaakt. Zeven op de tien ouders betalen stipt maar zijn slachtoffer van ouders die niet willen betalen.

8,8% van de Vlaamse schoolfacturen (1 op 11) wordt nooit betaald 

  • 1 op 11 schoolfacturen wordt nooit betaald
  • Uit onderzoek blijkt dat ouders niet willen betalen (pertinente onwil), eerder dan niet kunnen
  • Wie te laat betaalt doet dit omdat ze prioriteit geven aan facturen voor energie of gsm
  • Terugvallende subsidies is maar één van de factoren
  • 7 op de 10 ouders betalen stipt maar zijn slachtoffer van ouders die niet willen betalen
  • Leerkrachten hoeven niets meer zèlf te betalen mochten alle ouders de schoolfacturen tijdig betalen

Helft van schooldirecties ziet aantal onbetaalde schoolfacturen stijgen

Uit een onderzoek van financieel dienstverlener Intrum blijkt dat een pak van de schoolfacturen nooit betaald worden, ook niet na verschillende rappels. Een probleem dat de laatste jaren steeds erger is worden: 62% van de schooldirecties zegt dat facturen steeds minder stipt betaald worden. De helft van de directies ziet ook het aantal onbetaalde facturen stijgen.

Dit terwijl leerkrachten hun beklag doen - ook in de media - over het feit dat ze steeds vaker zelf moeten instaan voor de kosten van bijscholing of voor de aankoop van lesmateriaal. Mochten alle facturen netjes op tijd betaald worden, dan zou dit helemaal niet nodig zijn. Correcte betaling van de facturen door de ouders kan ervoor zorgen dat leerkrachten bijscholing of lesmateriaal niet langer uit eigen zak hoeven te betalen. Het ligt dus niet alleen aan de subsidies van de Vlaamse overheid…

Eén op 11 ouders betaalt gewoon niet

Twee derde van alle schoolfacturen in Vlaanderen worden netjes op tijd betaald. Een kwart wordt te laat betaald en 8,8% van de facturen wordt helemaal nooit betaald.

Ter vergelijking: Belgische bedrijven dienden vorig jaar 2,7% van hun facturen als onbetaald af te schrijven, drie keer minder dus dan bij de scholen het geval is.

Nagenoeg alle scholen hebben dan ook een procedure om wanbetalers aan te manen. Er worden herinneringen per brief gestuurd (93%) of er wordt telefonisch contact opgenomen (63%). Vaak worden de ouders persoonlijk aangesproken (70%). Slechts zelden worden ook de leerlingen zelf betrokken (2%). In 2% van de scholen wordt het rapport of attest achtergehouden zolang er niet betaald is.

Financiële problemen, slordigheid of onwil

Eén op drie scholen doet een beroep op een externe partner om in te vorderen: een deurwaarder, advocaat of incassobureau.

Als belangrijkste reden voor het problematische betaalgedrag zien scholen:

  1. Financiële problemen van de gezinnen (76%)
  2. Slordigheid en vergeetachtigheid aan de basis te liggen (72%)
  3. Ouders leggen de schoolfactuur bewust onderaan de stapel (30%)


Volgens de schooldirecties zou iets meer dan een kwart van alle leerlingen in een gezin met financiële moeilijkheden leven. Nagenoeg alle scholen (99%) bieden dan ook uitzonderingsmaatregelen aan voor die gezinnen. In 93% van de scholen betreft het de mogelijkheid tot gespreide betaling. 45% de scholen biedt in sommige gevallen ook korting aan op de factuur. In 76% van de gevallen bieden de scholen dit zelf aan, zonder dat de ouders er om moeten vragen.

“Het schrijnende is dat in een groot deel van de gevallen de wanbetaling gewoon intentioneel gebeurt. Ouders betalen willens nillens veel te laat of gewoon niet. 30% legt de schoolfactuur zelfs helemaal onderaan de stapel. Leerkrachten en schooldirecties zijn hiervan de dupe en dat zou eigenlijk niet hoeven,” verduidelijkt Guy Colpaert, Managing director van Intrum België.

Dit online onderzoek werd in de periode mei-juni 2016 uitgevoerd bij 103 Vlaamse kleuter, lagere of middelbare scholen.

Stel uw vraag

Stel uw vraag en krijg advies van een ervaren credit management expert. Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":