Kinderen verhogen de financiële druk op het gezinsbudget ongemeen in deze Covid-19 tijden

We kennen het allemaal wel: de stortvloed aan facturen tijdens de maand september: de opstart van de scholen, de inschrijvingsgelden aan de universiteit, de lidgelden van sportclubs en jeugdbewegingen, … Kinderen leggen in deze Covid-19 tijden een zware financiële druk op de gezinsfinanciën en op het financiële welbehagen. Dit blijkt uit het European Consumer Payment Report van Intrum.

Covid-19 impact: Harder voor gezinnen met kinderen

Met de schoolstart staan gezinnen met kinderen weer voor de jaarlijkse piek in het kostenpatroon. De Covid-19 effecten trekken de verschillen tussen gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen op scherp.

De belangrijkste conclusies uit de Covid-19 editie van ons European Consumer Payment Report zijn:

  • 61% van de gezinnen met kinderen maken zich zorgen over hun financieel welbehagen door oplopende facturen (gezinnen zonder kinderen slechts 38%)
  • 50% van de gezinnen met kinderen hebben na het betalen van alle facturen moeite om het einde van de maand te halen (tegenover slechts 29% voor gezinnen zonder kinderen)
  • 60% van de gezinnen met kinderen vinden dat het tempo waarmee het aantal facturen groeit sterker toeneemt dan de groei van hun inkomen (slechts 40% voor gezinnen zonder kinderen)
  • 32% van de gezinnen met kinderen geven aan wel eens de betaling van een factuur te hebben vertraagd, om het gezin te kunnen voorzien in essentiële alledaagse producten (slechts 16% voor gezinnen zonder kinderen)
  • inkomenseffecten ten gevolge van de langgerekte Covid-19 crisis doen kostenpiek extra hard aankomen voor gezinnen met kinderen

"Gezin met kinderen financieel door moeilijke tijden loodsen"

Christophe De Boeck, Commercieel directeur van Intrum België, is volgende mening toegedaan: “Kinderen blijven een onuitputtelijke bron van zingeving en verbondenheid, en dit laat zich gelukkig nooit in euro’s vertalen. De druk die kinderen met zich meebrengen op financieel vlak, is echter een onderwerp waarover minder gezegd en vaak ook minder nagedacht wordt. Geheel ten onrechte, want vele gezinnen met kinderen ervaren een zware druk op hun schouders om het gezin met kinderen financieel door moeilijke tijden te loodsen. Dit is elk jaar zo, maar nu in Covid-19 tijden wordt de combinatie van een daling van de inkomsten en de kostenpiek in september voor velen een moeilijke cocktail”

Niet alleen in de feiten, maar ook in het gevoel van financieel welbehagen...

Gezinnen met kinderen komen vaker tekort op het einde van de maand (50% tov 29% voor gezinnen zonder kinderen) en stellen ook vaak een betaling uit om het gezin te voorzien in de essentiële alledaagse producten (32% met vs 16% zonder).  Maar het blijft niet alleen bij deze feiten, ook het financieel welbehagen is opmerkelijk verschillend. 61% van de gezinnen met kinderen maken zich zorgen over hun financieel welbehagen door oplopende facturen; gezinnen zonder kinderen doen dit “slechts” in 38% van de gevallen. “Het valt te vrezen dat met een gedeeltelijke heropening van de scholen naast het financiële welbehagen ook het emotionele welbehagen verder kan wegzakken door de druk van de kinderen.”

“Als de feiten en het gevoel anders zijn”, besluit Christophe De Boeck, “is het aangewezen om de ouders van morgen hierop voor te bereiden, en hen hiervoor gevoelig te maken. Dit vergt een andere focus van de instanties die bezig zijn met het begeleiden van zwangere ouders en hen naast de papfles ook enkele financiële inzichten mee te geven. Dit lijkt misschien weinig romantisch maar zeker verantwoord; financiële opvoeding legt immers de basis voor het opvangen van problemen die zich in tal van vormen later kunnen voordoen” 

European Consumer Payment Report 2020

Hoe sterk heeft Covid-19 de persoonlijke fincanciën van consumenten in de war gestuurd? Wat zijn de economische neveneffecten van de coronacrisis? Het European Consumer Payment Report is een barometer voor de economie van ons land vanuit het perspectief van de consument.

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u het European Consumer Payment Report zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Consumer Payment Report 2020
European Consumer Payment Report 2020