Onbetaalde schoolfacturen bezorgen scholen financiële problemen

In Antwerpen en Gent loopt het bedrag aan achterstallige schoolfacturen in het stedelijk onderwijs op tot meer dan 100.000 euro. Steeds meer ouders kunnen de schoolrekeningen van hun kinderen niet betalen. In sommige scholen steeg het aantal onbetaalde schoolfacturen van 5% in 2007 naar 20% in 2012.

Schoolrekening te hoog? 

De schoolrekening voor ouders met leerlingen in het secundair onderwijs bedraagt gemiddeld 978 euro per leerling per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Hoger Instituut voor de Arbeid. Vooral in het TSO en BSO lopen de bedragen hoog op. Een opleiding haartooi kost bijvoorbeeld al gauw 300 euro aan haarproducten.

Scholen komen in financiële problemen

Wanneer ouders de schoolrekening van hun kinderen niet (of laattijdig) betalen, heeft dat financiële gevolgen voor de school. Een door de school georganiseerde koekjesverkoop of spaghettiavond diende vroeger voor ‘luxe zaken’ zoals extra speelmateriaal of een schoolreis. Vandaag dienen die benefietacties steeds vaker om de basisuitrusting in de school te bekostigen.

Sommige scholen kunnen hun leerlingen al een tijdje geen ideale leeromgeving meer bieden. Ze kunnen onderhoudswerken of vervanging van verouderde schoolgebouwen niet bekostigen. Er is simpelweg onvoldoende geld. De wachtlijst voor subsidies bij AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) was nog nooit zo lang!

Als scholen niet opletten, zullen de komende jaren belangrijke investeringen steeds vaker dienen worden uitgesteld. Zijn er stappen die u als schoolgemeenschap kan zetten om een rampscenario te voorkomen?

6 Manieren om financiële ademruimte van scholen te vergroten

  1. De schoolexpert van Intrum werkt een succesvol credit management traject van betalingsherinneringen, aanmaningen en telefonische opvolging voor u uit. Maak hier een afspraak met onze schoolexpert.
  2. Een snelle opvolging van wanbetalers is noodzakelijk maar arbeidsintensief. De meeste schooladministraties hebben geen uitgebouwde financiële dienst die elke seconde de vinger aan de pols houdt van onbetaalde schoolfacturen. En daar schuilt een groot risico. Onderzoek of u die taken, geheel of gedeeltelijk, kan uitbesteden. Vraag hier vrijblijvend prijs bij Intrum.
  3. Voorzie naast curatieve maatregelen een uitgebreid preventief beleid. Help ouders bij de aanvraag van een schooltoelage. In het Stedelijk Onderwijs in Gent kunnen ouders, op basis van hun inkomstenbelasting, een gedeeltelijke vrijstelling krijgen van de schoolkosten. In Antwerpen startte het Stedelijk Onderwijs met een eigen Sociale Dienst, die bemiddelt tussen school en ouders. Intrum geeft tips voor preventieve maatregelen.
  4. Ga op een sociaal verantwoorde manier om met ouders. Zoek actief naar oplossingen voor ouders die aangeven écht niet te kunnen betalen. Wees kieskeurig wanneer u een beroep doet op een incassobureau. Kies voor een incassobureau dat oog heeft voor ouders en kind. Intrum werkt al jaren voor Kind & Gezin. Dat levert ons de nodige expertise op om op een sociaal verantwoorde manier facturen te innen bij ouders.
  5. Vooral in het secundair onderwijs is er ruimte voor kostenbeheersing.
  6. Werk nauwer samen met bedrijven. Vooral in het BSO en TSO is het interessant om sponsors te zoeken, die hun producten en machines gratis ter beschikking stellen. Voor bedrijven zijn leerlingen en studenten de klanten van de toekomst. Misschien zijn bedrijven sneller bereid uw school te sponsoren dan u denkt.

 

Stel uw vraag

Stel uw vraag en krijg advies van een ervaren credit management expert. Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":