2 op de 3 Belgen hebben schrik van inflatie door Covid-19

Bijna vier op de tien Belgen zijn armer geworden door de pandemie. Dat blijkt uit een Europese studie van financieel dienstverlener Intrum, waarin maar liefst twee op de drie Belgen aangeeft te vrezen voor de impact van de inflatie op hun portemonnee. Negenendertig procent heeft ook schrik voor de financiële weerslag van een nieuwe lockdown, die intussen quasi een feit is.

European Consumer Payment Report 2021:

  • 37% Belgen geeft aan armer te zijn door COVID-19
  • 66% Belgen heeft schrik voor inflatie
  • 44% Belgen zegt dat het langer dan een jaar zal duren vooraleer de negatieve impact op zijn financieel welzijn verdwenen is
  • 26% Belgen wil door COVID-19 zijn financiën beter gaan beheren
37% is financieel slechter af dan voor de pandemie
37% is financieel slechter af dan vóór de pandemie

Belgen armer door coronapandemie

“De gezinnen met een laag inkomen en de jongeren hebben al het felst ingeboet op financieel vlak. Maar een veel grotere groep voelt financiële druk. 57 procent geeft aan dat hun rekeningen sneller stijgen dan hun inkomen en dus zal de economische ongelijkheid alleen nog maar toenemen”, zegt Christophe De Boeck van Intrum.

De COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat bijna vier op de tien Belgen armer zijn geworden dan voor het virus zijn wereldwijde intrede deed. Daarnaast vreest maar liefst 66 procent dat een verder toenemende inflatie om de hoek loert. Maar dat zijn niet de enige financiële bezorgdheden, zo blijkt uit het jaarlijkse European Consumer Payment Report waarbij Intrum 24.000 Europeanen in 24 verschillende landen bevroeg.

Lage inkomens harder getroffen

Uitgesplitst naar inkomen, ervaart de helft van de Belgische gezinnen met een laag inkomen dat ze het tegenwoordig slechter hebben, vergeleken met 35 procent van de gezinnen met een hoog inkomen. De jongere generatie is ook harder getroffen dan de oudere: meer dan de helft (54%) van de Generation Z-respondenten zegt dat ze slechter af zijn dan voor de coronacrisis, vergeleken met slechts 38 procent van Generation X.

“41 procent geeft aan meer geld opzij te willen zetten voor een recessie. Een even grote groep creëert doelen voor zichzelf om zijn financiële middelen en spaargeld in de toekomst beter beheren. Maar niemand kan er aan voorbijgaan dat de financiële ongelijkheid groter geworden is. Gezinnen met een laag inkomen zagen het afgelopen jaar de grootste inkomensdaling doordat net zij het vaakst getroffen werden door jobverlies”, zegt Christophe De Boeck, woordvoerder Intrum.

Schrik voor inflatie

De schrik voor een verdere inflatiestijging, die 2 op de 3 Belgen heeft, zorgt bij een grote groep voor het idee dat de pandemie een hele tijd impact zal hebben op hun financieel welzijn. Maar liefst 44 procent schat in dat het langer dan een jaar zal duren vooraleer de negatieve impact door COVID-19 op hun inkomsten verdwenen is. Daarnaast geeft 41 procent aan dat ze minder dan een vijfde van hun gezinsinkomen overhouden na het betalen van de rekeningen waardoor verdere prijsstijgingen moeilijk overbrugbaar lijken.

“Het is moeilijk inschatten of we effectief evolueren naar een regime met een blijvend hoge inflatie. De vierde golf die nu stevig woedt, doet de economische groei en de inflatiestijging misschien opnieuw vertragen maar Belgische consumenten blijven best voorzichtig. Zelf ervaren we dat de stijgende prijzen vandaag al vaak vernoemd worden door late betalers die wij bij Intrum aan de lijn krijgen. Het is soms zoeken naar een oplossing om iemand opnieuw schuldenvrij te krijgen.” vertelt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum.

Over het European Consumer Payment Report 2021

Het European Consumer Payment Report 2021 van Intrum is een instrument om inzicht te krijgen in het dagelijks leven van Europese consumenten: hun uitgaven en het vermogen om hun huishoudfinanciën op maandelijkse basis te beheren.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door Longitude in 24 Europese landen. In totaal namen 24.012 consumenten deel aan het onderzoek. Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd tussen 27 juli en 24 augustus 2021. Het volledige rapport wordt op 30 november 2021 gelanceerd.

Ontvang het European Consumer Payment Report 2021

Hoe sterk is de impact van de coronacrisis op de persoonlijke fincanciën en het koopgedrag van de Belgische consument? Het European Consumer Payment Report is een barometer voor de Belgische economie vanuit het perspectief van de consument.

 

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u het European Consumer Payment Report zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Consumer Payment Report 2021 downloaden
European Consumer Payment Report 2021: Toegenomen angst voor inflatie