Inflatie in 2021-2022 bedreigt herstel van bedrijven

De Amerikaanse inflatie steeg in augustus 2021 naar 4,3%, tegenover 4,2% in juli 2021. Dat is het hoogste peil sinds 1991. De inflatie in de Eurozone is in september 2021 gestegen naar 3,4% op jaarbasis, het hoogste peil sinds 2008. - Wat brengt de toekomst en hoe houdt u uw bedrijf financieel gezond wanneer de inflatie stijgt?

Stijgende inflatie: Hoe uw bedrijf financieel gezond houden?

Zelf uw prijzen verhogen om uw winstmarge te beschermen?

Wanneer de kost van grondstoffen, materiaal en werkkrachten stijgt, zal de verleiding groot zijn om dit door te rekenen in uw prijzen. Hiermee wakkert u zelf de inflatie verder aan en komt u mogelijk in een vicieuze cirkel terecht.

Bovendien verliest u klanten en afzet bij een prijsverhoging. Hoe groot dat afzetverlies precies zal zijn, hangt af van de prijselasticiteit van de vraag naar uw specifieke producten of diensten. Uw prijzen laten stijgen, leidt dus niet noodzakelijk tot meer omzet en winst.

Bekijk daarom eerst of u niet kan ingrijpen aan de kostenzijde. Doet u dingen op de meest efficiënte manier? Kan u kosten schrappen? Heeft u (of uw concurrent) tijdens de corona lockdown nieuwe, productievere manieren van werken ontdekt? Misschien loont het om niet terug te keren naar het ’oude normaal’?

Waarom u de impact van wanbetalers dient te beperken?

De hoge inflatie die we in het najaar van 2021 zien, wordt terecht gelinkt aan de stijgende prijzen op de internationale energiemarkten. Maar ook de kost van wanbetaling heeft een direct verband met prijsstijgingen. Om de rentabiliteit van uw bedrijf op peil te houden, zal de invorderingskost, net als de verloren omzet, onrechtstreeks in de eindprijs naar uw klanten worden doorgerekend. Onbetaalde facturen werken prijsstijgingen dus in de hand.

Het is van cruciaal belang om in een competitieve markt deze vorm van prijsdruk te minimaliseren door uw invorderingsproces op een zo goed mogelijke manier te organiseren, wat meteen ook uw bad debt tot het absolute minimum zal beperken. Intrum ondersteunt u met haar oplossingen die de nadruk leggen op kostencontrole, performantie en klantenretentie.

Helpen automatisatie en outsourcing prijsstijgingen tegengaan?

Automatiseer waar mogelijk: bepaalde aspecten van sales en marketing, de contracthernieuwingen of de facturatie bijvoorbeeld.

Als de inflatie aanhoudt, zullen ook de lonen stijgen. Het najaar van 2021 is het uitgelezen moment om te bekijken of bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering kunnen worden uitbesteed. Door outsourcing van uw debiteurenbeheer kan u de inzet van extra mankracht beperken tot de drukke momenten waarin veel facturen worden uitgestuurd. Op de rustigere momenten kan het met wat minder. Door outsourcing converteert u de vaste loonkost naar variabele kosten.   

Probeer meer te doen met minder. Word strenger langs de uitgavenzijde. Maak een scherpe inschatting van het rendement (ROI) vooraleer u tot een nieuwe aankoop overgaat.

Wat als de geldproblemen bij uw klanten toenemen?

Als de prijzen stijgen, kunnen zowel uw particuliere als uw professionele klanten minder doen met het geld dat zij ter beschikking hebben. Bovendien wordt het voor uw klanten moeilijker om te lenen wanneer de rente stijgt. De kans is reëel dat een aantal van uw klanten hierdoor hun openstaande facturen niet tijdig betaald krijgen.

De werkdruk op uw debiteurenbeheer afdeling neemt dus toe bij een inflatiestijging, zeker als de prijsstijgingen binnen uw sector groot zijn. Voor Belgische energiebedrijven bijvoorbeeld wordt het een grote uitdaging om de plots fors gestegen elektriciteits- en gasfacturen te innen.

Zomaar uw financiële administratie opschalen wanneer deze plots overspoeld wordt door een tsunami aan onbetaalde facturen, is niet evident. Gelukkig bestaat er de optie om aanmaningsactiviteiten en schuldinvordering uit te besteden.

Door te kiezen voor volledige outsourcing van uw debiteurenbeheer converteert u vaste kosten naar variabele kosten. Dit verlaagt de totale kost door inefficiënties te elimineren en enkel op piekmomenten extra mankracht in te zetten.

Wat als de vraag daalt ten gevolge van de dalende koopkracht van uw klanten?

Als de koopkracht van uw klanten daalt, is de kans groot dat de vraag naar uw producten en diensten daalt. Uw omzet daalt, waardoor het nog belangrijker wordt om ‘bad debt’, bijkomend omzetverlies omdat een klant gewoon niet betaalt, tot een minimum te beperken.

Intrum biedt, als Belgisch marktleider, perfect getrainde experts, de juiste infrastructuur en de allernieuwste incassotechnieken. In 2022 hebben wij in opdracht van 10.791 Belgische bedrijven een totaalbedrag van 936.120.942 euro aan factuurbedragen succesvol ingevorderd. 

Hoe financiert u uw bedrijf als krediet duurder wordt door stijgende rentes?

Wanneer de rente stijgt, zal uw onderneming grotere aflossingen betalen op lopende, variabele leningen. Dat kan grote druk leggen op de cash flow van uw bedrijf. Tegelijkertijd zal u moeilijker toegang krijgen tot nieuwe fondsen, aangezien de financiële instellingen de financieringsvereisten aanscherpen.

Voeg daarbij de fors gestegen leveranciersfacturen langs de ene kant en slecht betalende klanten langs de andere kant, en je krijgt een gevaarlijke cocktail die vooral kmo’s snel in grote problemen kan brengen.

Om de voortzetting en verdere groei van uw bedrijf te financieren, biedt in tijden van stijgende rentes het vrijmaken van onmiddellijke cash door het verkopen van openstaande debiteuren een mooie uitkomst.

Wat is inflatie?

Inflatie definitie:

 

  1. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, wat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard.
  2. De snelheid waarmee de prijzen in de hele economie stijgen.
Inflatie 1992 - 2021 België
Inflatie 1992 - 2021 België

Hoe ontstaat inflatie?

De traditionele verklaring is "te veel geld dat op te weinig goederen jaagt".

Inflatie: Rol van de centrale bank

Als de centrale bank te veel geld drukt of het erg makkelijk maakt om geld te lenen door de rente laag te houden, dan stijgen de prijzen. Andersom kunnen de centrale banken de prijzen doen dalen door minder geld te drukken of de rente te verhogen.

Daarnaast kunnen onverwachte gebeurtenissen zoals oorlog of een pandemie, die een tekort aan goederen veroorzaken, de inflatie doen stijgen. Dat is wat we nu zien in deze ‘post-Covid-19’ periode.

Is inflatie erg?

Een klein beetje inflatie is gezond en een voorwaarde voor een goed draaiende economie. Centrale banken proberen het inflatiecijfer op gelijke hoogte rond gemiddeld 2% te houden. Dat geeft een kleine veiligheidsbuffer tegenover het ongewenste scenario dat prijzen zouden dalen, waarbij bedrijven en consumenten aankopen zouden gaan uitstellen omdat het morgen goedkoper wordt.

Een inflatie boven 2% wordt dan weer beschouwd als gevaarlijk omdat ze onrust creëert: werknemers vragen dan hogere lonen om de gestegen prijzen voor consumptiegoederen te kunnen betalen. Dat zadelt bedrijven op met hogere loonkosten, die ze doorrekenen in nog hogere prijzen. Wanneer de inflatie hoog en volatiel is, kan dat grote schade aanrichten aan de economie: Het maakt plannen erg moeilijk en het toestaan van leningen risicovoller.

Ontvang onze unieke Post-Covid-19 Gids

Uw financiële gezondheid bij stijgende inflatie: Wat te verwachten en hoe uw bedrijf financieel gezond houden? Intrum helpt u graag op weg met haar Post-Covid-19 Gids.

 

Wenst u een exemplaar van onze unieke "Post-Covid-19 Gids" te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u de gids zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":

Post-Covid-19 Gids: Hulp bij stijgende inflatie
Post-Covid-19 Gids: Hulp bij stijgende inflatie