Belgische bedrijven verwachten in tweede helft 2022 explosie betalingsachterstanden

Twee op de drie Belgische bedrijven (64%) maakt zich zorgen dat het risico op betalingsachterstanden dit jaar zal toenemen. Belangrijkste oorzaken die onze bedrijven daarvoor aangeven zijn de inflatie, strengere regelgeving, vertragingen in de toeleveringsketen en stijgende rentarieven.

Meer dan 8 op de 10 Belgische bedrijven (83%) geven dan ook aan dat het versterken van hun liquiditeit en cashflow een topprioriteit is in 2022. Dat blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van Intrum, een onderzoek onder 11.000 bedrijven in 29 Europese landen, waarvan 500 Belgische bedrijven.

Toename van de betalingsachterstanden en verhoogde groeibarrières

De 24e editie van het European Payment Report, dat Intrum vandaag publiceert, illustreert duidelijk de veelzijdige uitdagingen waarmee bedrijven te maken zullen krijgen.

“Europa maakt misschien wel de meest bewogen en uitdagende periode van de moderne tijd door. Bedrijven worden vandaag geconfronteerd met ongekende ontwrichting en onzekerheid, wat de druk op bedrijven die nog steeds proberen te herstellen van de coronacrisis vergroot. Tegen een achtergrond van inflatie, stijgende rentetarieven en regelgeving, verwachten bedrijven een toename van de betalingsachterstanden en verhoogde groeibarrières in de tweede jaarhelft van 2022. Het veiligstellen van een gezonde cashflow is een topprioriteit voor een meerderheid van de ondervraagde bedrijven”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux.

Inflatie en rentetarieven zorgen voor uitdagingen

De groei vertraagt, terwijl verstoringen van de toeleveringsketen en stijgende energiekosten de inflatie opdrijven in een tempo dat in decennia niet is voorgekomen.

 • Twee op drie Belgische bedrijven (64%) maakt zich zorgen dat het risico op betalingsachterstanden dit jaar zal toenemen, voornamelijk als gevolg van inflatie, strengere regelgeving, flessenhalzen in de toeleveringsketen en stijgende rentetarieven.
 • Twee op drie Belgische bedrijven (64%) geeft aan dat ze geen ervaring hebben met het beperken van de impact die inflatie kan hebben.
 • Bijna de helft van de Belgische bedrijven (48%) zegt dat de huidige, hoge inflatie hen verhindert om te groeien.
 • Meer dan de helft van de Belgische bedrijven is bezorgd dat ze door inflatie niet kunnen voldoen aan looneisen (56%).
 • Meer dan de helft (56%) krijgt het door de inflatie steeds moeilijker om zijn leveranciers te betalen.
 • 6 op de 10 Belgische bedrijven worden voorzichtiger met hun leen- en bestedingsplannen, aangezien ze verwachten dat de rente de komende 12 maanden meer dan eens zal stijgen.

“De zorgen nemen in heel Europa toe naarmate de inflatie versnelt en de groei afvlakt. Als deze trend niet wordt doorbroken, kunnen we een periode van stagflatie tegemoet gaan; krimpende economische output in combinatie met hoge inflatie. Positief is dat de arbeidsmarkten in heel Europa dit jaar zijn blijven aantrekken, hoewel lage werkloosheidscijfers kunnen leiden tot een verdere opwaartse druk op de prijzen door een loon-prijsspiraal”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux.

Cashflow veiligstellen bij betalingsachterstanden
Cashflow veiligstellen prioriteit bij stijging van betalingsachterstanden

Bedrijven verwachten dat hun cashflow eronder zal lijden, maar missen flexibiliteit en expertise om impact te beheren

Liquiditeit, cashflow en kredietrisicobeheer vormen de belangrijkste strategische prioriteiten, aangezien bedrijven streven naar een solide financiële positie.

 • Meer dan 8 op de 10 Belgische bedrijven (83%) geven aan dat het versterken van de liquiditeit en cashflow een strategische prioriteit is. Ruim drie op vier Belgische bedrijven noemt verbetering van het schuldbeheer en kredietrisicobeheer als topprioriteiten.
 • Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (49%) meldt dat ze nu zwakker staan ​​dan voor het uitbreken van de pandemie. Tegelijkertijd zegt 6 op de 10 Belgische bedrijven (63%) dat de pandemie hen heeft gemotiveerd om beter te worden in het beheersen van risico's die verband houden met betalingsachterstanden.
 • 55 procent van de Belgische respondenten zegt dat ze hun beheer van betalingsachterstanden willen verbeteren, maar vinden dit moeilijk vanwege een gebrek aan interne vaardigheden en middelen.

“Bij consumenten daalt de koopkracht en is er nood aan zuurstof om de op til zijnde financiële verstikkingsperiode te overbruggen en doorstaan. Bij bedrijven komt het werkkapitaal onder druk, ontspoort de workload op de financiële administratie en nemen de kosten toe.", analyseert Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux, de huidige, precaire situatie. “Wij merken bij Intrum vandaag een grote nood aan oplossingen die een vorm van financiering betekenen voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. “

Bedrijven zien betalingsachterstanden steeds meer als belangrijke belemmering voor groei

Late betalingen belemmeren de groei van bedrijven in alle Europese landen en belemmeren de economische en sociale ontwikkeling van de economie in het algemeen.

 • 4 op de 10 Belgische bedrijven (36%) zegt dat laattijdige betalingen de groei van het bedrijf in de weg staan.
 • 2 op de 3 Belgische bedrijven (68%) zegt dat snellere betalingen van hun klanten hen zouden helpen hun product- en serviceactiviteiten uit te breiden, terwijl 1 op de 2 zegt dat het hen in staat zou stellen om meer werknemers te rekruteren (46%).

“De bedrijfsgroei vormt vandaag een belangrijke strategische uitdaging", stelt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux. “Veel bedrijven zitten gekneld tussen forse prijsstijgingen voor energie en grondstoffen langs de ene kant en klanten die hun koopkracht zien dalen en steeds moeilijker betalen langs de andere kant. De huidige, risicovolle omgeving is een uitgelezen moment om het credit management van Belgische bedrijven te verbeteren.”

Ontvang het European Payment Report 2022

Krijg een helder zicht op het betaalgedrag van Belgische particulieren, bedrijven & overheden dankzij het European Payment Report 2022.

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u het European Payment Report.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Payment Report 2022