Corona raakt 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille

De huidige gezondheidscrisis heeft al 3 op de 10 Belgische gezinnen in de portefeuille geraakt. Toch behoort België tot de beste leerlingen van de klas in Europa. In ons land worden alle gezinsinkomens, hoog en laag, even hard getroffen terwijl in andere landen de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Dat blijkt uit het European Consumer Payment Report van financieel dienstverlener Intrum. De getroffen Belgische gezinnen met een laag inkomen nemen wel vaker een extra job, vragen sneller een lening bij vrienden of familie en stellen het betalen van facturen meer uit.

In Europa heeft 40 procent van de gezinnen met een laag inkomen een deel daarvan tijdens de gezondheidscrisis verloren. Daarmee werden zij meer getroffen dan de Europese gezinnen met een hoog inkomen. Zo’n 33 procent van die gezinnen met een hoog inkomen heeft aangegeven door COVID-19 een daling mee te maken. In België heeft corona voorlopig nog geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. In alle inkomensgroepen - lage, gemiddelde en hoge inkomens - zag zo’n 30 procent van de Belgische gezinnen hun maandelijks inkomen dalen tijdens de COVID-19-crisis. De recente aankondiging van de moratoriumstop kan volgens Intrum een golf van faillissementen op gang brengen, die tot jobverlies leiden wat een negatieve impact zal hebben op de huidige Belgische goede score.

“De ongelijkheid in Europa neemt toe door de gezondheidscrisis. Maar voorlopig nog niet in ons land. De speciale steunmaatregelen van onze overheden en ons goed uitgebouwde sociale vangnet zorgen ervoor dat de kloof tussen arm en rijk voorlopig niet vergroot. Het is natuurlijk afwachten wat de komende maanden zullen geven nu het moratorium, waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement, verdwijnen”, zegt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum.

Financiële druk op lage inkomens: genoodzaakt tot extra job, lening bij vrienden of betalingsuitstel

Ook al zijn zowel de groep met een laag inkomen als die met een hoog inkomen in ons land even vaak geïmpacteerd, het is vooral de eerste groep die wel vaker op zoek moet naar een extra reddingsboei. Zo doen de lage inkomensklassen getroffen door een inkomensdaling bijvoorbeeld vaker een beroep op familie en vrienden om financieel bij te springen.

“Zo’n 30 procent uit de lage inkomens die getroffen zijn zegt geld te hebben geleend bij hun naasten. Dat cijfer ligt met 9 procent bij de hoge en 11 procent bij de middelmatige inkomens die in hun portefeuille geraakt worden, voor die categorieën een pak lager. Daarnaast stellen de lage inkomens ook vaker betalingen uit dan de hogere inkomens met 25 procent tegenover 11 procent of zoeken ze sneller een extra job met 18 procent tegenover 8 procent”, zegt Christophe De Boeck.

Jonge gezinnen vaker getroffen

Opvallend is ook dat 1 op de 3 gezinnen met een hoog inkomen die hun inkomsten zagen dalen beroep heeft gedaan op hun opgebouwde spaarreserves. Bij de gezinnen met een laag inkomen kon slechts 1 op de 50 terugvallen op een spaarpotje tijdens deze crisis.

Daarnaast daalde het gezinsinkomen het vaakst bij de jongere generaties tussen 18 tot 37 jaar (45%). Bij de leeftijdsgroep van 38 tot 44 ligt het cijfer een vijfde lager (36%) en bij de groep tussen 45 en 54 zakt het tot 1 op de 4 (27 %). Volgens Intrum is dit het logische gevolg van het feit dat de jongste categorie het minst gevestigd is op de arbeidsmarkt waardoor hun jobs sneller geschrapt worden wanneer het economisch slechter gaat.

“Deze studie toont ook aan dat de helft van de Belgische gezinnen met kinderen zich zorgen maken over hun financieel welzijn. Wie geen kinderen heeft, is iets minder ongerust, want bij de kinderloze gezinnen daalt het cijfer tot vier op de tien. Uit onze contacten met klanten van onze opdrachtgevers blijkt dat bijvoorbeeld eenoudergezinnen snel in financiële moeilijkheden komen als die man of vrouw zonder job valt. In die situaties zijn de steunmaatregelen van onze overheden echt cruciaal”, aldus Christophe De Boeck.

Gezinnen en bedrijven uit de crisis helpen

De financiële dienstverlener heeft de afgelopen maanden geen forse stijging gezien in tussenkomstaanvragen. Nu de terugschroeving van de steunmaatregelen aan de bedrijfswereld een feit is, verwacht Intrum wel een toename van gezinnen die hun facturen niet zullen betalen.

“Op dat ogenblik zullen bedrijven het onderscheid moeten maken tussen de mensen die niet kunnen betalen en zij die echt niet willen betalen. Denk voor die eerste groep bijvoorbeeld aan gezinnen die in een sector werken die zwaar getroffen is door COVID-19. Vanuit onze expertise zullen wij bedrijven helpen deze mensen een betalingsplanning op maat voor te stellen zodat we allen samen uit deze crisis geraken”, besluit Christophe De Boeck.

Over het European Consumer Payment Report 2020

Het European Consumer Payment Report is gebaseerd op een extern onderzoek onder meer dan 24.000 consumenten in 24 Europese landen, uitgevoerd tussen 28 augustus en 5 oktober 2020. In België werden 1.000 consumenten bevraagd. Lage inkomensklassen hebben een maximaal bruto jaarinkomen van 20.000 euro. Tot de hoge inkomensklassen worden gezinnen gerekend met een bruto jaarinkomen van minstens 40.000 euro.

Ontvang het European Consumer Payment Report

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens zo spoedig mogelijk en bezorgen u het European Consumer Payment Report.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Consumer Payment Report
European Consumer Payment Report: Download hierboven de Nederlandstalige versie