Hoogwaardig onderwijs garanderen in de toekomst

Onze scholen staan sinds mensenheugenis in voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Op een hedendaagse en pedagogische verantwoorde manier vormt ons onderwijs kinderen en jonge mensen tot wie zij later worden; ieder met zijn of haar specifieke competentie en talent. Onze scholen hebben ook een belangrijk sociale verantwoordelijkheid, want ook wie arm is heeft recht op onderwijs!

Stijgend aantal onbetaalde schoolfacturen

Op 28/01/2014 lezen we in verschillende Belgische kranten dat een steeds groter deel van de schoolfacturen onbetaald blijft. Het openstaande bedrag steeg verleden jaar met ongeveer 0,5 miljoen euro tot een bedrag van 9,5 miljoen euro. Uiteraard heeft dit ook impact op de financiële slagkracht van de onderwijsinstellingen zelf. Wij zien dat in sommige gevallen dit zijn uitwerking kent in de kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van de onderwijsomgeving.

Er staat ons geen andere keuze dan samen dit probleem aan te pakken en onze kinderen en jonge mensen te verzekeren van een hoogwaardig & kwalitatief onderwijs!

Hoe probleem aanpakken? Ieder zijn specialiteit

Scholen hebben in eerste instantie een educatieve opdracht. Al hun energie moet gaan naar het begeleiden van kinderen en jonge mensen in hun zoektocht naar een zo goed mogelijke toekomst. Uiteraard moeten daar kosten voor gemaakt worden en is daar geld voor nodig.

Scholen versturen ouders vele kleine facturen en proberen zich te organiseren om de betaling ervan op te volgen. Door het stellen van andere prioriteiten en door een gebrek aan middelen worden betalingen zelden 100% perfect opgevolgd. In sommige gevallen wordt de leerkracht ingeschakeld om dit probleem met de ouders aan te kaarten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Proces deels of volledig uitbesteden

Wij geloven erin dat het uitbesteden van het volledige proces (van facturatie tot inning van de betaling) een reële oplossing vormt tot een steeds groter wordend probleem. Een snelle opvolging van uitgestuurde, onbetaalde schoolfacturen is noodzakelijk maar zeer arbeidsintensief. Een specialist kan het proces deels of volledig overnemen zodat de onderwijsinstelling tijd kan maken voor die ouders die extra aandacht nodig hebben.

Gesegmenteerde aanpak met hulp van expert

In nauwe samenwerking met de verschillende onderwijskoepels en –inrichtingen kan gezocht worden naar een sociaal verantwoord traject om alle ouders een antwoord te bieden.

Als we samenwerken en zo meer financiële ademruimte geven aan ons onderwijssysteem, dan krijgen onze kinderen hopelijk allemaal waar zij recht op hebben.....gelijke kansen!

 

Stel uw vraag

Stel uw vraag en krijg advies van een ervaren credit management expert. Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":