Schoolfacturen en incassobureaus: de perfect Match

Schoolfacturen en incassobureaus: de perfect Match

Onheilspellende berichten over onbetaalde schoolfacturen vullen de Belgische kranten in september 2022. Bij Intrum schrikken wij daar niet van op. De dure septembermaand in combinatie met de torenhoge inflatie en energieprijzen, een mens zou voor minder de schoolfactuur even opzij schuiven.

Het probleem van onbetaalde schoolfacturen komt er niet toevallig

Ook in tijden van lagere energieprijzen, ligt de schoolfactuur bij ouders al niet bovenaan de stapel van te betalen facturen. Andere facturen krijgen doorgaans voorrang: Belgische gezinnen betalen liever eerst de huishuur of hypotheek, de energiefactuur en de vandaag broodnodige mobiele verbinding.

Het is nu éénmaal zo dat vele scholen niet uitgerust zijn om op een professionele manier de facturatiestroom te beheren. Het is niet zelden de schooldirecteur zelf die aan de schoolpoort zijn late betalers aanspreekt. Nochtans hebben de schooldirecties andere dingen aan hun hoofd, … niet in het minst misschien het inrichten van kwalitatief onderwijs. De financiële beslommeringen overlaten aan een specialist zoals Intrum is exact het bewijs van goed financieel beheer.

Onbetaalde schoolfacturen incasseren

Maatschappelijk verantwoord debiteurenbeheer

Incassobureaus moeten heus niet altijd als boosdoener bij schoolfacturen worden aangehaald, armoede organisaties en andere instellingen hebben wel eens dat idee. Wel integendeel. Intrum helpt niet alleen bij de professionalisering van de factuurstroom, maar verlaagt ook de kosten van deze te laat of niet betaalde facturen. Bovendien herleiden we de economische schade, het niet betaalde deel, tot een minimum.

Door op een sociaal verantwoorde manier een oplossing te zoeken voor ouders die niet kunnen betalen, draagt Intrum echt bij aan de oplossing. Dat kan door zuurstof te geven onder de vorm van afbetaalplannen, … maar opnieuw, afbetaalplannen opvolgen en coördineren vergt veel administratie waar scholen niet voor zijn uitgerust.

Juist ja, die evergreen … die incassobureaus gaan grote extra kosten aanrekenen en het schuldenprobleem bij de ouders alleen maar vergroten. Helemaal niet … Het is de school zelf die via het schoolreglement de kosten voor wanbetaling vastlegt, en de school beslist of deze kosten al dan niet worden aangerekend.  Het is dus een grote fabel dat incassobureaus zoals Intrum hier bovenop nog extra kosten aanrekenen, dat is trouwens verboden door de wetgever.

Sociaal verantwoord debiteurenbeheer

Kosten stijgen exponentieel in juridische traject

Het imago van kostenexplosie komt vanuit de gerechtelijke invordering, waarnaar - naar onze mening - te snel wordt gegrepen door scholen en waar de kost zowel voor de ouders als voor de school veel te hoog oploopt.

Intrum daarentegen zet volop in op het zoeken van een minnelijke oplossing. Maar wat er wel is: finaal zal iemand de kost van wanbetaling moeten betalen en is het dus een goede reflex van scholen om een professionele speler zoals Intrum deze kost tot een minimum te laten herleiden.

Onze knowhow komt finaal ten goede aan het schoolbudget. En is het niet zo dat scholen nu al te vaak klagen over hun betoelaging en dat ze niet rondkomen met hun werkingsmiddelen om kwalitatief onderwijs te financieren? Vandaar: incassobureaus en scholen, de Perfect Match.

Stel uw vraag

Stel uw vraag en krijg advies van onze financieel expert voor de scholen. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden binnen 48u.

Vul de velden in en klik "verzenden":