Jacht op openstaande facturen kost Belgische bedrijven elk jaar 9,2 miljard euro

Het kost de Belgische bedrijven ruim 9,2 miljard euro per jaar om openstaande facturen na te jagen. Dat blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van Intrum, waarvoor het topkader van meer dan 10.500 bedrijven werd bevraagd. Omgerekend zijn Belgische bedrijven gemiddeld 69 dagen per jaar bezig om ervoor te zorgen dat onbetaalde facturen alsnog worden betaald. “Wanbetaling veroorzaakt een waar sneeuwbaleffect in de hele bevoorradingsketen en zet een rem op de groei van liefst één op de drie bedrijven”, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Benelux.

Sneeuwbaleffect van late betalingen hindert groei van 1 op de 3 bedrijven

Bijna de helft (45%) van de Belgische bedrijven zegt zich meer dan ooit zorgen te maken over het vermogen van klanten om op tijd te betalen. Eén op de drie Belgische bedrijven (37%) zegt dat de huidige, hoge inflatie het vermogen beperkt om het bedrijf te laten groeien en nieuwe kansen te benutten. Dat blijkt uit het European Payment Report 2023 van financieel dienstverlener Intrum.

Door de inflatie en hoge rentevoeten worstelen bedrijven ermee om elkaar tijdig te betalen. Dat creëert een probleem dat zich in de hele keten laat voelen. Steeds meer bedrijven hebben moeite met het op tijd betalen van hun facturen. En dat komt met name omdat ze zelf ook te laat betaald worden. Bijna twee op drie Belgische bedrijven (62%) zeggen dat ze hun leveranciers sneller zouden willen betalen, maar dat dit momenteel niet haalbaar is. En er is helaas weinig optimisme dat dit snel zal veranderen. Eén op drie Belgische bedrijven (34%) zegt dat de kans groot is dat ze aan hun leveranciers langere betalingstermijnen zullen vragen. Zo veel langer dat ze bij zeven op de tien bedrijven (69%) de financiële gezondheid schade toebrengen Bij zeven op de tien gebeurt dat omdat ze onder druk worden gezet door een multinational om een latere betalingstermijn te accepteren.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Niet alleen bedrijven hebben openstaande facturen

Niet alleen bedrijven betalen trager. In België is de betalingskloof (de tijd tussen de overeengekomen betalingstermijn en de effectieve betalingstermijn) van 2022 naar 2023 gestegen met 57% voor consumenten, 25% voor bedrijven en 12,5% voor de publieke sector.

De uitschieter wat betreft oplopend aantal openstaande facturen ligt vandaag de dag bij de energie- en nutsbedrijven. Gemiddeld doen klanten van deze bedrijven er 73 dagen over om een betaling te doen, terwijl dit vorig jaar nog 48 dagen was.

Openstaande facturen hebben grote impact

De impact van openstaande facturen op Belgische bedrijven is niet min:

  • inkomstenverlies (22%),
  • liquiditeitsproblemen (22%),
  • stijgende financieringskosten (20%) en
  • een rem op de groei (20%).
Openstaande facturen - Sectorcijfers
Openstaande facturen - Effectieve betalingstermijn per sector
Als ze sneller betaald zouden worden, zouden Belgische bedrijven hun eigen leveranciers sneller kunnen betalen, hun producten en diensten kunnen uitbreiden en hun duurzaamheid kunnen verbeteren. Er valt op dit vlak dus heel wat winst te genereren.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Positieve betalingsspiraal

Het verlies door openstaande facturen tekent zich af op verscheidene vlakken. Niet alleen komt er geen geld binnen, het opvolgen van laattijdige betalingen is ook een tijdrovend proces. Meer dan de helft van de bedrijven in België (53%) zegt dat het steeds moeilijker wordt om het eens te worden met klanten over betalingsvoorwaarden die voor beide partijen gunstig zijn, wat leidt tot langdurige (en dus geldverslindende) onderhandelingen.

Tegelijkertijd zegt meer dan de helft van de Belgische bedrijven (53%) dat ze steeds meer verzoeken van klanten krijgen om het uitsturen van facturen uit te stellen. Ook dat vraagt tijd en middelen, zo blijkt uit het European Payment Report. Gemiddeld besteden de bedrijven in België 9,7 uur per week aan het opvolgen van openstaande facturen, wat neerkomt op 69 dagen per jaar.

Openstaande facturen - Workload
Openstaande facturen - Workload bij Belgische bedrijven
De opvolging van laattijdige betalingen is tijdrovend. Gemiddeld besteden Belgische bedrijven 69 dagen per jaar aan de opvolging van openstaande facturen. Een efficiëntere inning zou betekenen dat ze zich kunnen richten op hun kernactiviteiten, op groei en meer duurzaamheid. Een investering in een optimaal debiteurenbeheer door organisaties kan uiteindelijk leiden tot een enorme besparing. Een ander direct gevolg is dat ze zelf hun eigen leveranciers sneller zouden kunnen betalen, wat een positieve betalingsspiraal teweegbrengt.
Guy Colpaert, Managing Director Intrum Benelux

Het 'European Payment Report 2023' beschrijft de impact die openstaande facturen hebben op de ontwikkeling van bedrijven. Dankzij dit rapport krijgt u een helder zicht op het betalingsgedrag van Belgische bedrijven, particulieren en overheden.

 

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u het European Payment Report 2023 zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":

European Payment Report: Openstaande facturen in België
Openstaande facturen in België nemen toe - Bron: European Payment Report 2023