European Payment Report 2023

Uit het jaarlijkse European Payment Report van Intrum blijkt in welke mate laattijdige betalingen een impact hebben op bedrijven. We ondervroegen meer dan 11.000 bedrijven in 29 Europese landen.

European Payment Report 2023

Bijna de helft van de Belgische bedrijven (45%) maakt zich meer dan ooit zorgen maken over het vermogen van klanten om op tijd te betalen. Een op drie Belgische bedrijven (37%) zegt dat de huidige, hoge inflatie het vermogen beperkt om het bedrijf te laten groeien en nieuwe kansen te benutten.

 

De 25e editie van het « European Payment Report » illustreert glashelder de strategische uitdagingen waarmee bedrijven te maken krijgen in 2023.

 

European Payment Report 2023 >


Hoge inflatie

Hoge inflatie dwingt in heel Europa bedrijven om kostenbesparing voorop te stellen ten koste van bedrijfsgroei.

Impact laattijdige betalingen

De impact van laattijdige betalingen op Belgische bedrijven is niet min: inkomstenverlies (22%), liquiditeitsproblemen (22%), stijgende financieringskosten (20%) en een rem op de groei (20%).

Nood aan investeringen

Bedrijven zitten vast tussen de wil om te besparen en de nood aan investeringen in nieuwe technologie en skills om laattijdige betalingen effectief terug te dringen

“De hoge inflatie en de stijgende personeelskosten hebben een impact op de winst, waardoor bedrijven genoodzaakt zijn om tijd en middelen in te zetten om de liquiditeitscrisis het hoofd te bieden. Een betrouwbare cashflow en een gezond kredietbeheer zijn cruciaal om de weg te vinden in de toenemende wereldwijde onzekerheid.”

Guy Colpaert, Managing Director van Intrum BeNeLux

Laattijdige betalingen blijven een grote zorg

De hoge inflatie treft de bedrijfswereld in haar financiële gezondheid. Steeds meer bedrijven betalen hun leveranciers te laat.

 

In België verwachten de helft van de bedrijven (49%) dat late betalingen in de komende 12 maanden zullen toenemen omdat hun klanten moeite hebben om hun verplichtingen na te komen in de huidige macro-economische omgeving.

 

In België is de betalingskloof (de tijd tussen overeengekomen betalingstermijn en de effectieve betalingstermijn) van 2022 naar 2023 gestegen met 57% voor consumenten, 25% voor bedrijven en 12,5% voor de publieke sector.

 

 

Download European Payment Report >


European Payment Report 2023

Download het rapport