Schoolfacturen blijven het makkelijkst liggen

Uit het Consumer Payment Research rapport van Intrum blijkt dat onderwijsfacturen het makkelijkst blijven liggen: 11% van de respondenten geeft aan ze steeds na de aangegeven periode te betalen. De consument geeft duidelijk minder prioriteit aan schoolfacturen. Samen met algemene schulden worden de schoolfacturen het minst punctueel betaald. Slechts 76% betaalt schoolfacturen steeds binnen de gespecifieerde periode. Andere regelmatige uitgaven zoals huur, telefoon, energie krijgen voorrang en worden gemiddeld in bijna 90% van de gevallen tijdig betaald.

Verschillende oorzaken van laattijdige betaling

Aan de kant van de consument zijn er meerdere aspecten die dit betaalgedrag veroorzaken. Een groep mensen heeft niet de juiste betaalmoraal of verantwoordelijkheidszin. Ze zijn gewoon een stuk minder verantwoordelijk in het tijdig betalen. Laattijdig betalen, gebeurt bij deze groep uit gemakzucht. Deze groep wordt het snelst tot betaling aangespoord wanneer er een adequate opvolging is vanuit de scholen en past haar/zijn gedrag dan ook meestal snel aan.

Natuurlijk is er ook een groep mensen die het gewoon moeilijk hebben om rond te komen. Voor deze groep zijn er 2 oplossingen : Enerzijds blijft het zeer belangrijk dat mensen leren omgaan met geld en gezinsbudget. Anderzijds is een degelijke begeleiding voor mensen die dreigen in financiële problemen te geraken onontbeerlijk. Uiteraard is dat minstens even belangrijk voor mensen die structureel in de problemen zitten maar die hulp is reeds voor een groot stuk aanwezig.

De problematiek van de onbetaalde schoolfacturen wordt vandaag bevestigd. Voor de scholen wordt de correcte opvolging van schoolfacturen en betalingen meer en meer een prioriteit omwille van de significante financiële impact op budgetten (die al onder druk staan!). Gezien de primaire opdracht van scholen onderwijs is, hoeft het niet te verbazen dat meer en meer scholen beroep willen doen op incassobureaus.

 

Stel uw vraag

Stel uw vraag en krijg advies van een ervaren credit management expert. Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "verzenden":