Belgische bedrijven hebben zware recessieangst

De COVID-19 crisis doet de vrees toenemen dat er een recessie zit aan te komen. Vier op vijf Belgische bedrijven (81%) denken dat een terugval van de economie onvermijdelijk is. Opvallend is dat de Belgen zich hier, samen met de Italianen, het meeste zorgen over maken. Voorts denken 82% van de bedrijven dat de recessie hen zeer hard tot hard zal raken. Gemiddeld ziet ongeveer 56% van de Europese bedrijven de toekomst met gefronste wenkbrauwen tegemoet.

België medekoploper inzake recessieangst

Uit het "European Payment Report - Covid-19 White Paper" onderzoek dat werd uitgevoerd door Intrum, komen volgende conclusies: :

  • Belgische bedrijven verwachten zich aan een dreigende recessie: liefst 81% verwacht een terugval in de economie. In de Europese klas staan we samen met Italië aan de kop hiermee.
  • Covid-19 zorgt voor oplopende betalingstermijnen, KMO’s dreigen de grootste slachtoffers te worden van de coronacrisis.
  • Het water staat erg hoog aan de lippen bij Belgische bedrijven. Want zij zijn in de Europese klas, samen met hun noorderburen, het minst geneigd in te gaan op aanvragen voor betalingsuitstel.
  • Om Covid-19 effecten te mitigeren nemen vele bedrijven maatregelen om kosten te drukken (41%) of aanvaarden ze geen nieuw personeel (27%). Investeringen in sales worden wel opgedreven door 24% van de ondervraagde bedrijven.
Bedrijven die denken dat recessie nakend is
Bedrijven die denken dat recessie nakend is

Recessieangst vergroot zorgen over betalingstermijnen

Belgische bedrijven vinden de financiële gezondheid van hun klanten zorgelijk. Nu al worden facturen later betaald dan voorheen, met als resultaat druk op de liquiditeit, zorgen over het voortbestaan van de onderneming en personeelsbeleid. Met de aankomende recessie zal dit alleen maar toenemen. 49% van de Belgische bedrijven ziet het risico op late betalingen groter worden de komende 12 maanden.

KMO’s lijden meest onder achterstallige betalingen

Uitgestelde betalingen zijn vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan. Het is aan de orde van de dag: uit het onderzoek blijkt dat 41% van de ondernemingen een langere betalingstermijn heeft moeten accepteren dan comfortabel is.

Christophe De Boeck, commercieel directeur van Intrum: “Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die het nu zwaar hebben, de KMO’s beschikken in normale tijden reeds over beperktere liquiditeitsbuffers, maar zeker nu door de drooglegging tijdens de Covid-19 lockdown, dreigt hier een complete fiasco. Het op tijd betalen van rekeningen is van groot belang voor de cashflow van die bedrijven. Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen.”

Belgische bedrijven nemen risico’s met hun langetermijn klantenrelaties

Een opmerkelijke vaststelling is dat Belgische bedrijven achteraan bengelen inzake flexibiliteit wanneer een klant de vraag stelt naar een langere betaaltermijn. Slechts 38% gaat hierin mee omdat de recessieangst er goed inzit bij Belgische bedrijven.

“Het op het spel zetten van langetermijn klantenrelaties wordt aangedreven door de pessimistische verwachtingen en de liquiditeitsdruk, maar bewijst dat Belgische bedrijven de neiging hebben om in deze crisisomstandigheden hun solidariteit te verliezen. Een weloverwogen strategie kan helpen om uw status van preferred supplier verder te bestendigen”, meent Christophe De Boeck.

Bedrijven die langere betalingstermijnen accepteren
Bedrijven die langere betalingstermijnen accepteren

Welke maatregelen nemen bedrijven om de effecten van de economische vertraging op te vangen?

Wanneer aan de Belgische bedrijven gevraagd wordt welke oplossingen zij zien om de effecten van de economische terugval op te vangen, zien zij vooral kostenbesparingen (43%) en geen nieuw personeel aannemen (27%) als middelen om de recessie te bestrijden. Opvallend hier ook het positieve nieuws dat 24% wel gaat investeren in sales om deze crisis te lijf te gaan.

Intrum is sinds 1898 de toonaangevende leverancier op het gebied van credit management services. Wij helpen opdrachtgevers succesvol te zijn door voor hun klanten te zorgen. Als marktleider realiseert Intrum verbeteringen binnen betalingsprocessen, hogere efficiency en de toename van de cashflow van opdrachtgevers.

Wij zijn er om u te helpen in deze moeilijke tijden. Voor meer informatie over onze diensten, bel 09 218 90 94 of stel hier uw vraag.

Ontvang de 'European Payment Report - Covid-19 White Paper'

Hoe sterk is de impact van Covid-19 op de fincanciële gezondheid en het betalingsgedrag van bedrijven? In deze White Paper verzamelt Intrum data van duizenden bedrijven om zicht te krijgen op de economische neveneffecten van de coronacrisis.

Wenst u een exemplaar van dit unieke rapport te ontvangen? Vul onderstaand formulier in. Wij verwerken uw gegevens en bezorgen u de 'European Payment Report - Covid-19 White Paper' zo spoedig mogelijk.

European Payment Report - Covid-19 White Paper