Ondernemingskredieten bij KMO’s innen – 6 belangrijkste uitdagingen voor banken

Voor de Belgische banken, die tijdens de Covid-19 pandemie met een ongeziene hoeveelheid ondernemingskredieten en betalingsuitstel de KMO's overeind hebben gehouden, wordt het een hele uitdaging om al die leningen ook te innen. Nu dat Europa de coronacrisis stilaan achter zich laat, moeten banken en kredietverleners zorgen voor een doeltreffende invordering van 853 miljard euro aan leningen die KMO’s in 2020 zijn aangegaan. Aangezien veel van die kredieten een overheidswaarborg genieten, staat er ook belastinggeld op het spel. Dat vergroot de druk op wie voor de inning moet instaan.

Belgische KMO's raken in ademnood

Volgens het nieuwe European Payment Report van Intrum Finance wordt steeds vaker te laat betaald. Bedrijven raken in ademnood en vooral KMO’s zijn kwetsbaar. 

Bijna de helft van alle KMO’s die de peiling beantwoordden (46%), noemt laattijdige betalingen een risico voor de duurzame bedrijfsgroei. Meer dan één op drie kmo’s (37%) verklaart zelfs dat zijn overleven erdoor bedreigd wordt.

In reactie op de Covid-19 crisis, hebben KMO’s vooral de digitalisering van hun bedrijf versneld (38%), betalingsuitstel gevraagd op ondernemingskredieten (29%) en langere betalingstermijnen gevraagd aan leveranciers (28%).

Grote ondernemingen schrapten vaker strategische investeringen (25%), ontsloegen opvallend vaker personeel (18 %) en verkochten dubbel zo vaak dan KMO’s activa om cash vrij te maken (11%).

De twee belangrijkste, strategische prioriteiten voor Belgische bedrijven in 2021 zijn de liquiditeit versterken en het debiteurenbeheer optimaliseren.

Ondernemingskredieten: KMO-leningen innen
6 grootste uitdagingen voor banken om KMO-leningen te innen

6 belangrijkste uitdagingen voor Belgische banken

1. Middelen

Veel Financiële instellingen zijn niet voorbereid op grote invorderingsvolumes. In de jaren vóór 2020 lag het wanbetalingspercentage bij KMO’s lager. Tijdens de pandemie was er dankzij de overheidssteun zo goed als geen betalingsachterstand.

Veel kredietverleners hebben vandaag dan ook niet de nodige capaciteit om stijgende volumes in hun NPL’s op te vangen. Een verhoogde inflow en grotere variëteit aan klantencontacten, vereisen  de implementatie van specifieke vaardigheden en investeringen in nieuwe tools, wat tijd vraagt.

2. Technologie

Voor een efficiëntie klantenervaring en betere rendabiliteit, zijn geavanceerde technologieën en digitale inningsprocessen vandaag cruciaal voor banken. Het vervangen van oude banksystemen om een efficiënte en aan de huidige normen aangepaste schuldinvordering te faciliteren, vergt echter zware investeringen en tijd.

Vandaag snellere betalingen bekomen, zal uw financiële instelling toelaten om te investeren in verdere digitalisering en in het uitbreiden van uw productaanbod.

3. Focus

Banken die willen groeien, moeten hun inspanningen richten op hun kernactiviteiten: productinnovatie, digitalisering, marketing en sales. Hierbij worden ze beter niet afgeleid door het innen van NPL’s, wat niet hun corebusiness is.

Een bank die beslist om wanbetaling door KMO’s zelfstandig af te handelen, moet daar een deel van haar schaarse middelen aan besteden en kan zich minder toeleggen op haar corebusiness.

4. Volumes

Hoe hoog het volume aan wanbetalingen door KMO’s zal oplopen, is nog onduidelijk. Weinig bemoedigend is dat bijna één op twee Belgische bedrijven (49 %) verklaart geluk te hebben gehad dat ze de impact van Covid-19 op hun omzet en cashflow hebben overleefd.

De overheidssteun heeft een aantal bedrijven geholpen om te overleven, maar heeft even goed insolvabele bedrijven kunstmatig in leven gehouden, de zogenaamde zombiebedrijven

Afhankelijk van hoe snel de economie herstelt en hoe de wereldwijde gezondheidscrisis zich verder ontwikkelt, kan het volume aan NPL’s sterk schommelen. Wat wel vaststaat: de bedrijfsleiders verwachten zelf nog verschillende jaren van onzekerheid.

In België zegt ongeveer de helft van de bedrijven waarvan de winst is gedaald (49%) dat het ten minste tot 2022 of 2023 zal duren voor de normale gang van zaken voor hun bedrijfsactiviteiten weer is hersteld.

Zullen NPL's omhoogschieten in 2021?

Vind een antwoord in onze unieke NPL White Paper >

NPL White Paper
NPL White Paper

5. Balans

Banken die deze uitdagingen niet naar behoren aanpakken, zullen daar op termijn de impact van zien op hun resultaten.

Als ze niet kiezen voor outsourcing, zullen zij nu eerst moeten investeren in gespecialiseerde medewerkers, data, systemen en analyses, en vervolgens moeten herstructureren wanneer de piek in workload voorbij is.

Uit eerdere ervaringen is gebleken dat bij uitbesteding aan een gespecialiseerde partner, het invorderingspercentage minstens 10% hoger ligt. Op termijn heeft dat een significante impact op het resultaat.

6. Customer experience

Wanneer de interne incassodiensten onder druk komen te staan, verslechtert de klantenervaring. Banken hebben nood aan hoogopgeleide medewerkers en verfijnde processen die kunnen omgaan met alle denkbare situaties, van noodlijdende bedrijven tot klanten die er weer bovenop komen.

Al deze uitdagingen hebben stuk voor stuk een negatieve invloed op de rendabiliteit indien ze niet fundamenteel worden aangepakt. Banken hebben nood aan een bekwame partner die hen kan helpen met oplossingen op maat.

Vraag ondersteuning

Intrum Finance helpt Banken al jaren bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Wij zorgen ervoor dat financiële instellingen terugkrijgen wat hen verschuldigd is. Dat is het hart van onze activiteit.

 

Stel uw vraag en krijg advies van onze Banking & FinTech Business Development Manager. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in en klik "Verzenden":