Recente wetgeving over (commerciële) schuldbemiddeling en aanpassingen aan gerechtelijke invordering en werking gerechtsdeurwaarders

Recente wetgeving over (commerciële) schuldbemiddeling en aanpassingen aan gerechtelijke invordering en werking van de gerechtsdeurwaarders bevestigt wat we al langer weten: Nu meer dan ooit is Intrum uw partner voor minnelijke invordering

Schuldenaren behoeden van dure gerechtelijke procedures

De Kamer heeft donderdag 2 mei 2024 ingestemd met een wetsontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) dat mensen of bedrijven met schulden moet behoeden van dure gerechtelijke procedures. Wie vandaag een factuur niet betaalt, riskeert té snel te maken te krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Die int schulden, maar door de huidige regelgeving komen daar soms zoveel extra kosten bij kijken dat die hoger oplopen dan de oorspronkelijke factuur. Bovendien zijn de tarieven totaal verouderd. Een opzoeking bij de griffie die intussen al lang digitaal kan, kost bijvoorbeeld nog altijd 16,11 euro.

Iets voordien is ook een wetgeving gestemd die de commerciële schuldbemiddeling door advocaten en gerechtsdeurwaarders mogelijk maakt.

Gerechtsdeurwaarders zullen voortaan altijd eerst moeten wijzen op de mogelijkheden voor bemiddeling of verzoening vooraleer ze overgaan tot drastischer maatregelen zoals invordering of inbeslagname.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie (I) >

Intrum: 100 jaar ervaring met minnelijke invordering

Minnelijke invordering impliceert mensgericht incasseren, dat gebaseerd is op expertise, empathie en een vlekkeloze organisatie. Onze bemiddelende rol is erop gericht om op een laagdrempelige, klant- en kostenvriendelijke manier schulden betaald te krijgen voor de schuldeiser.

We worden dan ook enkel vergoed door de schuldeiser wat de beste garantie is dat de consument schuldenaar te allen tijde gevrijwaard blijft van (onnodige) extra kosten, wat een wezenlijk verschil is met partijen die meerdere rollen spelen en telkens in eerste instantie vergoed worden door de consument.

Intrum heeft maar liefst 100 jaar ervaring met minnelijke invordering. Onze dossierbeheerders worden zorgvuldig geselecteerd en getraind op empathische vaardigheden. Bovendien lopen we voorop door voortdurend te investeren in state-of-the-art technologieën. De recente implementatie van AI-tools en Machine Learning binnen ons communicatieplatform stelt Intrum in staat om empathische incasso op grote schaal te bieden, wat de sleutel is tot performante, mensgerichte minnelijke incasso.

Tenslotte kan Intrum als grote internationale speler continu investeren in innovatie. Niet alleen onze investeringsbudgetten, maar ook onze ‘big data’ hebben ervoor gezorgd dat wij vandaag vooroplopen in het verbeteren van minnelijke incassoresultaten.

Mensgericht incassoproces dat zoveel mogelijk kosten vermijdt

Kortom, nu het zo duidelijk is dat minnelijk incasso helemaal niet ten koste gaat van de consument maar juist diezelfde consument behoedt voor onnodige kosten, en de rol van Intrum als incassokantoor 100% transparant is, ondersteund door een kwalitatieve wet- en regelgeving, én neutraal toezicht, is Intrum het alternatief voor de schuldeiser voor de beste resultaten aan de ene kant, en een mensgericht incassoproces wat zoveel mogelijk kosten vermijdt voor de kwetsbare consument aan de andere kant.

Het is een feit dat de schuldeisers, de bedrijven en organisaties het de laatste jaren niet gemakkelijk hebben. De inflatie in 2023, grotendeels gedreven door de energiecrisis van 2022, blijft ‘plakken’ en vreet aan de rendementen en winstgevendheid van de organisaties. De operationele kosten zijn gemiddeld met 15% gestegen in 2023 en 2024 is er niet gemakkelijker op geworden met de stijging van de interesten waardoor geld ook plots veel duurder is geworden, wat ook verder aan de winstgevendheid van de bedrijven vreet.

Dus aan de ene kant willen bedrijven zeker empathisch omgaan met hun klanten en ze niet onnodig onder druk zetten of met kosten opzadelen, maar aan de andere kant moeten diezelfde bedrijven hun processen meer ‘lean’ maken en hun operationele kosten doen dalen om de blijvende effecten van kostenstijging door inflatie en rente te compenseren. Wel, dat is exact waarom bedrijven beroep doen op Intrum. We optimaliseren de waardeketen ten gunste van bedrijf en klant, en vermijden zoveel mogelijk het kantelpunt waarbij alles veel duurder wordt voor bedrijf en/of klant. Daardoor zijn we maatschappelijk en economisch relevant.

Te goed om waar te zijn?

Kom gerust een kijkje nemen en luister eens mee. We hebben niks te verbergen, ook al een troef die vrij uniek is, ons ‘glazen’ huis, een 360° inzicht in wat er gebeurt met de onbetaalde facturen van consumenten, zowel naar proces, communicatie, maar nog belangrijker, naar financiële voetafdruk toe. En dat is transparant voor zowel de bedrijven als de consumenten, 24/7, 7 op 7.

Intrum is nu eenmaal CO2 neutraal in minnelijke invordering. Hoe goed is die transparantie bij u? Wij zijn alvast klaar om u te helpen bij het inrichten en verbeteren van het proces van mensgericht invorderen. How can we help you?