1 op de 5 Europese bedrijven maakt zich zorgen over kredietverliezen

Drie op de tien (29 %) Europese consumenten zijn het eens met de uitspraak 'Januari is voor mij financieel een moeilijke maand'. Velen hebben het moeilijk om alle rekeningen te betalen die ze in de aanloop naar Kerstmis hebben opgestapeld. Wanneer klanten hun rekeningen nog moeilijk kunnen betalen, lijden ook bedrijven daaronder.

Kredietverliezen 'zeer problematisch'

Volgens het European Payment Report 2019 van Intrum bestempelt bijna een op de vijf (19 %) van de Europese bedrijven de kredietverliezen door klanten die hun facturen niet op tijd betalen als 'zeer problematisch'. En 27 % van de respondenten geeft aan dat de situatie op zijn minst 'problematisch' is voor zijn/haar bedrijf. Volgens hetzelfde rapport geeft 14 % van de bedrijven aan dat de kredietverliezen zijn toegenomen.

Problematische kredietverliezen
Hoe problematisch schatten bedrijven late betalers, lange betalingstermijnen en kredietverliezen in?

In België zijn kredietverliezen problematischer dan in meeste andere Europese landen

Als we kijken om welk soort ondernemingen het gaat, zien we dat grote ondernemingen (24 %) kredietverliezen vaker als 'zeer problematisch' bestempelen dan kmo's (19 %).

Wat betreft de impact van kredietverliezen vanuit een landenperspectief, toont Europa een verdeeld beeld. Bovenaan staan bedrijven uit Portugal, waar maar liefst 55 % de verliezen als zeer problematisch bestempelt. Aan de andere kant beschouwt geen enkele van de in Slowakije en Servië bevraagde bedrijven de kredietverliezen als zeer problematisch.

Zuid- en Midden-Europese landen blijken over het algemeen meer met deze kwestie te kampen (respectievelijk 24 % en 22 %) dan hun noordelijke en oostelijke buren (respectievelijk 9 % en 11 %).

Kredietverliezen per land
Aandeel als 'zeer problematisch' geziene kredietverliezen per land

Waarom kredietverliezen optreden en hoe ze een impact hebben op Belgische bedrijven?

Volgens meer dan de helft (54 %) van de bedrijven in Europa zijn de financiële moeilijkheden van schuldenaars de belangrijkste oorzaak van betalingsachterstanden en dragen ze zo bij tot kredietverliezen van bedrijven op het hele continent. We zien echter een positieve trend sinds 2016, toen dit cijfer nog 72 % bedroeg.

Maar het blijft opvallend dat 50 % van de bedrijven aangeeft dat opzettelijke laattijdige betaling een probleem is, terwijl 48 % de administratieve inefficiëntie van klanten aanwijst als een punt van zorg.

Belangrijkste oorzaken van laattijdige betaling
Belangrijkste oorzaken van laattijdige betaling

De mate waarin niet-betaling of laattijdige betalingen een impact hebben op bedrijven is goed gedocumenteerd in de opeenvolgende Europese betalingsrapporten die we in de afgelopen jaren hebben gepubliceerd. En de laatste cijfers doen de wenkbrauwen fronsen. De dubieuze schuldenverliezen (Bad debt percentage) steeg in Europa van 1,69 % in 2018 naar 2,31 % in 2019. 

In België kende de jaarlijkse in verlies genomen omzet in 2019 een opstoot naar 3,5 %, een stijging met maar liefst 75 %, en komt zo ver uit boven het
Europese gemiddelde!

 

Het belang van een voorspelbare cash flow

Wanneer de economie draait, is het belangrijk dat u uw klant kent. Door ons inzicht in betalingsgedrag en onze professionele aanpak kunnen we u helpen om achterstallige betalingen te bespoedigen en onbetaalde facturen te innen, zonder uw klantenrelaties te schaden. Lees hier meer over onze bedrijfsoplossingen.

“Het is voor bedrijven cruciaal de kasstroom te kunnen voorspellen, omdat financiële stabiliteit een belangrijke basis is voor groei. Een efficiënte kredietmarkt voor mens en onderneming is fundamenteel voor de bedrijfsactiviteiten, de economie en de samenleving als geheel.”

- Guy Colpaert, Managing Director Intrum Belgium

Meer weten over betalingsproblemen die een impact hebben op de bedrijven in uw land?

Alle resultaten worden gepubliceerd in het European Payment Report 2019 van Intrum. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 11.856 bedrijven in 29 Europese landen.