Het innen van ondernemingskredieten aan KMO’s, een uitdaging

Nu het einde van de Covid-19 pandemie in zicht is, staan banken aan de vooravond van een tsunami aan achterstallige KMO-leningen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn immers het minst bestand tegen economische schokken.

Onzekerheid blijft nog even hangen

Bedrijfsleiders verwachten nog verschillende jaren van onzekerheid. In België zegt ongeveer de helft van de bedrijven waarvan de winst is gedaald (49%) dat het ten minste tot 2022 of 2023 zal duren voor de normale gang van zaken voor hun bedrijfsactiviteiten weer is hersteld.

De overheden hebben verschillende maatregelen genomen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Zelfstandigen konden een beroep doen op de volgende maatregelen:

  • mogelijkheid om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen,
  • vermindering van voorlopige bijdragen,
  • vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen….

Verhoogde druk op de KMO’s

Tijdens de afgelopen 12 maanden heeft het coronavirus tal van Europese bedrijven op de knieën gekregen. Vandaag staat het lot van miljoenen kleine en middelgrote ondernemingen op het spel.

KMO’s vertegenwoordigen ruim de helft van het Europese BBP. Bijna één op twee Belgische bedrijven (49%) verklaart geluk te hebben gehad dat ze de impact van Covid-19 op hun omzet en cashflow hebben overleefd.

In reactie op de Covid-19 crisis, hebben drie op tien KMO’s betalingsuitstel gevraagd op ondernemingskredieten (29%) en langere betalingstermijnen gevraagd aan leveranciers (28%).

In 2020 verstrekten banken in de Eurozone voor 853 miljard euro aan nieuwe KMO-kredieten, het hoogste bedrag sinds 2009. Een groot deel daarvan genoot een overheidswaarborg.

KMO's waren tijdens de coronapandemie de grootste ontvangers van overheidssteun, van gewaarborgde kredieten tot langere aflossingstermijnen. Aangezien vaak ook de omzet is teruggelopen bij diezelfde bedrijven, is de schuldgraad van Europese kmo’s aanzienlijk gestegen.

 

"De uitbraak en de verspreiding van het coronavirus hebben de lidstaten van de Europese Unie gedwongen maatregelen te nemen. De Belgische overheid besliste een garantie van 80% van de hoofdsom te geven aan banken die kredieten aan KMO’s verstrekken. Er werd een enveloppe van 10 miljard euro voorzien voor deze maatregel."

- Hilde Itterbeek,  Business Development Manager Banking

 

Stijging van de NPL’s verwacht in alle Europese markten

De steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de coronamaatregelen, zullen stopgezet worden in het post-coronatijdperk. Wanneer dat gebeurt, volgt in alle Europese markten onvermijdelijk een piek in de achterstallige leningen.

De grote banken hopen dat KMO’s, dankzij de steun van de overheden, de crisis hebben doorstaan en de draad weer kunnen oppikken, maar dat zal helaas niet voor alle bedrijven het geval zijn.

De ingrepen vanuit de Belgische regering hebben de ondernemingen geholpen, maar tegelijkertijd de pauzeknop van onze economie ingedrukt. Bedrijven die vóór de coronacrisis al niet levensvatbaar waren, zijn door de maatregelen kunstmatig in leven gehouden en zullen deze crisis finaal niet overleven.

Om zich in 2021 voor te bereiden op een recessie, besparen Belgische KMO’s vandaag op kosten en trachten ze de betalingen van hun klanten sneller veilig te stellen. Naarmate bedrijven opnieuw strengere betalingseisen stellen aan elkaar, zullen meer en meer bedrijven die de afgelopen periode voor hun overleven rekenden op erg ruim betalingsuitstel verkregen van hun leveranciers, geconfronteerd worden met liquiditeitskrapte en in moeilijkheden komen.

Zullen NPL's omhoogschieten in 2021?

Vind een antwoord in onze unieke NPL White Paper >

NPL White Paper
NPL White Paper

Hoe gaan Belgische banken deze grote uitdaging aan?

Hoe hoog de betaalachterstand bij KMO's uiteindelijk zal oplopen, hangt af van heel wat factoren en valt niet exact te voorspellen. Het kredietvolume is echter zo groot dat zelfs een laag wanbetalingspercentage een grote uitdaging vormt voor de banken én de overheden.

Het belangrijkste is dat banken, in samenspraak met hun partners, oplossingen op maat uitwerken om hun specifieke behoeften te kunnen opvangen. Essentieel is dat kredietverleners een doeltreffend invorderingsproces uitwerken dat met alle gevoeligheden rekening houdt. Wat dat precies inhoudt, verschilt van land tot land en van bank tot bank.

De toenemende druk op de interne incassodiensten zal op verschillende manieren moeten worden opgevangen, van meer externe bijstand tot het verkopen van kredietportefeuilles en zelfs afsplitsing in een aparte entiteit (Carve-out).

Vraag ondersteuning

Als vooraanstaand leverancier van kredietbeheerdiensten waakt Intrum over de afhandeling van grote portefeuilles aan KMO-leningen. Wij zorgen ervoor dat financiële instellingen terugkrijgen wat hen verschuldigd is. Dat is het hart van onze activiteit.

 

Stel uw vraag & krijg advies van onze Banking & FinTech Business Development Manager. Wij verwerken uw gegevens en antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vul de velden in & klik 'Verzenden":